'Pobl wedi camddeall' medd Llywydd y Llys
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

'Pobl wedi camddeall'

9 Awst 2018 Diweddarwyd 16:25 BST

Mae Llywydd Llys yr Eisteddfod wedi dweud fod ei sylwadau ynglŷn â phobl o Uganda wedi eu "camddeall yn llwyr".

Cafodd Eifion Lloyd Jones ei feirniadu ar y cyfryngau cymdeithasol wedi iddo gyflwyno Iori Roberts, llywydd Cymru a'r Byd, i'r gynulleidfa a rhestru'r llefydd amrywiol y bu'n gweithio.

Yn ystod ei gyflwyniad dywedodd fod Mr Roberts wedi treulio cyfnodau "yn gweithio'n Uganda ac Ysgol Emrys ab Iwan, Abergele - a dwi ddim yn siŵr lle roedd yr anwariaid gwaethaf".

Mae rhai wedi galw ar Mr Jones i ymddiswyddo.

Dywedodd Mr Jones nad oedd y sylwadau'n ddim i'w gwneud â hiliaeth ac mai ef sydd yn gwybod beth oedd yn ei feddwl.