Bil isafbris alcohol bellach yn gyfraith yng Nghymru

Carwyn Jones a Vaughan Gething Image copyright Llywodraeth Cymru
Image caption Carwyn Jones a Vaughan Gething gyda sêl cydsyniad y Frenhines - y ddogfen sy'n troi'r bil yn Ddeddf y Cynulliad - wedi seremoni selio yn y Senedd.

Mae cyfraith newydd a fydd yn cyflwyno isafbris ar gyfer gwerthu alcohol yng Nghymru wedi cael Cydsyniad Brenhinol gan Ei Mawrhydi y Frenhines.

Nod Deddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018 yw mynd i'r afael â phroblemau iechyd hirdymor yn sgil effeithiau goryfed alcohol,

Bydd Llywodraeth Cymru'n pennu lefel yr isafbris uned wedi ymgynghoriad sy'n cael ei lansio yn yr hydref.

Cafodd y Bil ei gymeradwyo gan ACau ym Mehefin ac mae disgwyl i'r drefn newydd ddod i rym yn ystod haf 2019.

Mae amcangyfrif fod goryfed alcohol yn arwain at bron i 55,000 o ymweliadau ysbyty - a chost o dros £150m i'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru - bob blwyddyn.

Yn 2016, roedd 504 o farwolaethau yng Nghymru yn gysylltiedig ag alcohol, ac mae strategaeth Llywodraeth Cymru yn ceisio atal yfed peryglus a niweidiol drwy wneud alcohol cryf, rhad yn llai fforddiadwy.

Image copyright Llywodraeth Cymru
Image caption Dyw lefel yr isafbris heb ei phenderfynu eto ond pe bai'n 50c yr uned, byddai potel o fodca yn costio o leiaf £20

Mae'n nod hefyd i geisio lleihau'r effeithiau ar yfwyr cymedrol.

Wedi'r seremoni selio, dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones fod y ddeddfwriaeth "yn mynd ati mewn ffordd synhwyrol a phenodol i ymdrin â phroblem real ac amlwg yng Nghymru heddiw.

"Mae'r gyfraith newydd hon yn rhan o'n hymdrechion ehangach i wella a diogelu iechyd poblogaeth Cymru."

Dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething fod y gyfraith yn gyfle i "wneud newid sylweddol", gan alluogi gweinidogion i "wneud rhagor i geisio achub bywydau".

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol