Lluniau'r Steddfod: Dydd Iau // The Eisteddfod in pictures: Thursday

Diwrnod Y Fedal Ddrama a diwrnod o ddathlu wrth i Gaerdydd groesawu'r beiciwr Geraint Thomas nôl adref. Cofiwch bod fideo byw o'r Pafiliwn a'r holl ganlyniadau ar gael ein gwefan arbennig o'r Steddfod.

Enjoy our pick of Thursday's photos from the National Eisteddfod, as Cardiff Bay also played host to cyclist Geraint Thomas' homecoming celebrations. Every day, you can watch a live video from the pavilion with English commentary, and see highlights and results on our special Eisteddfod website.

Huw Owen
Image caption Huw Owen, neu Huw Cyw fel mae'n cael ei nabod gan genhedlaeth o blant ifanc! // S4C's Cyw presenter Huw Owen, or Huw Cyw as he's now known to a generation of young children!
Sara Davies
Image caption Y gantores Sara Davies yn canu cân emosiynol oedd wedi'i chyfansoddi gan ei thaid // Singer Sara Davies performs an emotional song composed by her grandfather
Bartley Bluebird
Image caption Mascot Caerdydd, Bartley Bluebird, yn paratoi i ddiddanu'r plant ar y Maes // Cardiff City's Bartley Bluebird prepares to entertain the children
Hefin Jones
Image caption Y gwyddonydd Dr Hefin Jones yn derbyn Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod eleni // Dr Hefin Jones from Cardiff University receives this year's Science and Technology Medal
Côr Dysgwyr Porthcawl
Image caption Aelodau o Gôr Dysgwyr Porthcawl cyn camu ar lwyfan y Pafiliwn // Porthcawl Welsh learners choir were competing in the Pavilion today
Matt Spry
Image caption Seren Jones yn cyfweld Matt Spry, enillydd tlws Dysgwr y Flwyddyn 2018 // S4C's Seren Jones interviews Matt Spry, originally from Plymouth, winner of the 2018 Welsh Learners award
Rhydian Gwyn Lewis
Image caption Rhydian Gwyn Lewis, enillydd y Fedal Ddrama, yn wên o glust i glust // All smiles! Rhydian Gwyn Lewis, winner of the 2018 Drama Medal
Côr Daw
Image caption Aelodau Côr Daw wedi gwisgo fel Elton John i ganu yng nghystadleuaeth y Côr Dysgwyr! // The Côr Daw choir prepare to go on stage, all dressed as Elton John!
Band Pres Llareggub
Image caption Band Pres Llareggub yn diddanu'r dorf cyn i Geraint Thomas ymddangos // Band Pres Llareggub entertain the crowd as they wait for Geraint Thomas
Y dorf
Image caption Anhygoel! Y dorf i groesawu Geraint Thomas wrth y Senedd // Wow! A massive crowd gathers to greet Geraint Thomas
Geraint Thomas
Image caption A dyma'r dyn ei hun! // And here he is!
Geraint Thomas
Image caption Geraint Thomas gydag Elin Jones, Catrin Heledd a Carwyn Jones yn canu'r anthem ar risiau'r Senedd // Geraint Thomas with Elin Jones, Catrin Heledd and Carwyn Jones singing the anthem on the Senedd steps
Cot melyn
Image caption Sue Flowers o Gwmllynfell wedi gwisgo lliw addas i groesawu Geraint Thomas // Sue Flowers from Cwmllynfell suitably wears yellow to welcome Geraint Thomas
Ci bach
Image caption ...a'r ci bach yma! // ...and this dog!
Geraint Thomas Image copyright Wales news service
Image caption Ac ymlaen i ganol y ddinas, wrth i dorf arall groesawu Geraint Thomas ger Castell Caerdydd // And on to the city centre, as another crowd welcomes Geraint Thomas to Cardiff Castle

Hefyd o ddiddordeb // Also of interest: