Matt Spry yw enillydd tlws Dysgwr y Flwyddyn 2018

Matt Spry

Mae Matt Spry wedi ennill tlws Dysgwr y Flwyddyn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018.

Cyhoeddwyd yr enillydd mewn seremoni arbennig yn Y Dosbarth, Coleg Caerdydd a'r Fro nos Fercher.

Yn wreiddiol o Aberplym, mae Mr Spry yn byw yng Nghaerdydd ers pum mlynedd, ac yn dysgu Cymraeg ers 2015, gyda'r bwriad o sefyll yr arholiad Uwch y flwyddyn nesaf.

Dywedodd fod dysgu Cymraeg wedi bod o "gymorth mawr iddo dros y blynyddoedd diwethaf" a bod yr iaith wedi "newid ei fywyd yn gyfan gwbl".

Mae Mr Spry yn gweithio i Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd fel tiwtor-drefnydd, ac yn gyfrifol am drefnu cyrsiau a dysgu Cymraeg i ffoaduriaid a cheiswyr lloches sy'n byw yng Nghaerdydd.

Ei uchelgais meddai, yw parhau i weithio fel tiwtor Cymraeg gyda ffoaduriaid a cheiswyr lloches, yn ogystal â chynnig gwersi Cymraeg mewn carchardai ac i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl, chyffuriau neu alcohol.

Derbyniodd Matt dlws arbennig, yn rhoddedig gan Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, £300 a chael ei wahodd i fod yn aelod o'r Orsedd.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dysgwr y Flwyddyn 2018: Adnabod Matt Spry

Beirniaid gwobr eleni oedd Lowri Bunford Jones, Carole Bradley a Lowri Haf Cooke a noddwyd y gystadleuaeth gan gwmni Blake Morgan.

Yn ôl y beirniaid roedd y gystadleuaeth yn un o "safon uchel".

Y tri arall yn y rownd derfynol oedd Steve Dimmick, Yankier Pijeira Perez a Nicky Roberts.

Gallwch ddysgu mwy am y cystadleuwyr eraill yma:

Straeon perthnasol