Lluniau'r Steddfod: Dydd Mawrth

Cyhoeddwyd

Diwrnod Gwobr Goffa Daniel Owen, seremoni cyflwyno Medal Syr T H Parry Williams a diwrnod llawn o gystadlu yn y Steddfod.

Disgrifiad o’r llun,
Dathlu'r fuddugoliaeth! Côr Hen Nodiant oedd enillwyr cystadleuaeth Côr i rai 60 oed a throsodd
Disgrifiad o’r llun,
Awel fwyn ar faes y brifwyl
Disgrifiad o’r llun,
Mae Hannah a Nadeen o Lanelli yn ymddangos yng nghyfres newydd Y Salon ar S4C yn yr Hydref, ac ar y Maes yn trin gwalltiau
Disgrifiad o’r llun,
Hannah a'i chwaer Abigail yn mwynhau picnic gyda'r teulu
Disgrifiad o’r llun,
Glenys a Myra o'r Wyddgrug yn sgwrsio cyn mynd i'r Pafiliwn i fwynhau'r cystadlu. Mae'r maes heb fwd yn plesio - sandalau nid sgidiau glaw eleni!
Disgrifiad o’r llun,
Mae Akshita sy'n wreiddiol o Poole yn Dorset, yn fyfyriwr meddygol ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae hi a chyd fyfyrwyr yng Nghanolfan y Mileniwm heddiw yn mesur pwysedd gwaed yr Eisteddfotwyr
Disgrifiad o’r llun,
Fel arfer mae hon yn un o ffyrdd prysur y bae i geir a bysus, ond lle i ymlacio yr wythnos hon
Disgrifiad o’r llun,
Côr Morgraig yn ymarfer funud olaf cyn mynd ar y llwyfan yng nghystadleuaeth Côr i rai 60 oed a throsodd
Disgrifiad o’r llun,
Aelodau o Gôr Hen Nodiant yn cyrraedd cefn y llwyfan
Disgrifiad o’r llun,
Cyflwyno Superted i genedlaethau newydd o blant yn y Sinemaes
Disgrifiad o’r llun,
Hwyl ar y Maes yn y Pentref Plant
Disgrifiad o’r llun,
Manon Steffan Ros ac Elwyn Williams, aelodau Blodau Gwylltion yn y Tŷ Gwerin

Hefyd o ddiddordeb