Arestio dau wedi digwyddiad yn Heol Dŵr, Caerfyrddin

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Cafodd ffrwydradau llonyddu eu defnyddio yn ystod y cyrch

Cyhoeddodd Heddlu Dyfed-Powys eu bod wedi arestio dyn a dynes yn dilyn digwyddiad yn Heol Dŵr yng Nghaerfyrddin nos Fercher.

Roedd nifer o'r strydoedd yng nghanol Caerfyrddin wedi cau yn ystod y digwyddiad, a chafodd 30 o dai cyfagos eu gwagio.

Cafodd dyn 24 oed ei arestio ar amheuaeth o fod ag arf yn ei feddiant a chafodd dynes 35 oed ei harestio ar amheuaeth o geisio cynnau tân yn fwriadol, gyda'r bwriad o beryglu bywyd.

Cafodd y ddynes ei chludo i'r ysbyty wedi'r digwyddiad, ond erbyn hyn mae hi a'r dyn yn y ddalfa.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd presenoldeb yr heddlu yn amlwg ar Heol Dŵr yng Nghaerfyrddin

Yn wreiddiol, cafodd yr heddlu eu galw i dafarn y Blue Boar yn Heol Dŵr yn dilyn adroddiad o ddyn â dryll toc wedi 17:00 brynhawn Mercher, cyn mynd i chwilio am y dyn a'i ganfod mewn fflat ar y stryd.

Pan geisiodd swyddogion gysylltu gyda'r dyn, oedd yn y fflat gyda dynes, cafodd yr heddlu eu bygwth a'r fynedfa ei flocio.

Cafodd heddlu arfog eu hanfon i'r ardal, ynghyd â'r gwasanaeth tân a'r ambiwlans.

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter

Daeth cadarnhad gan yr heddlu am 21:20 bod y digwyddiad drosodd ac nad oedd unrhyw un wedi cael niwed.

Diolchodd y llu i'r cyhoedd ac asiantaethau eraill am eu cefnogaeth a'u gwaith i ddod a'r digwyddiad i ben yn ddiogel.

Mae'r dryll bellach ym meddiant yr heddlu ac mae'r ymchwiliad yn parhau.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn i lygad dystion ac unrhyw un ag unrhyw wybodaeth gysylltu â nhw ar 101.