Canlyniadau cystadlaethau cyfansoddi // Results of the composition competitions

Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau cystadlaethau cyfansoddi'r wythnos.

All the results from the week's composition competitions.

Emyn-dôn (87) / Hymn (87)

Ann Hopcyn

Darn i ensemble jazz (89) / Piece for a jazz ensemble (89)

Gareth Rhys Roberts

Trefnu alaw werin Gymreig ar gyfer unrhyw gyfuniad o offerynnau (90) / Arrangement of a Welsh folk song for any combination of instruments (90)

Geraint Ifan Davies

Darn gwreiddiol i ensemble lleisiol tri llais fyddai'n addas ar gyfer disgyblion oedran cynradd (91) / Original piece for a three voice ensemble, suitable for primary age (91)

Morfudd Sinclair

Cystadleuaeth i ddisgyblion 16 ac o dan 19 oed (92) / Competition for pupils age 16 to 19 years (92)

Twm Herd

Cystadleuaeth Tlws Sbardun (93) / Tlws Sbardun competition (93)

Gwilym Bowen Rhys

Trosi i'r Gymraeg (120) / Translating into Welsh (120)

Jim Parc Nest

Cyfansoddi dwy fonolog gyferbyniol (121) / Two contrasting monologues (121)

John Gruffydd Jones

Cyfansoddi drama radio mewn unrhyw genre (122) / Radio play in any genre (122)

Gareth William Jones

Ffilm fer ar unrhyw ffurf ddigidol (123) / Short film in any digital format (123)

Iolo Edwards

Y Gadair (125) / Chair(125)

Rosa Hunt

Y Tlws Rhyddiaith (126) / Prose Medal (126)

Rosa Hunt

Llythyr i'w roi mewn capsiwl amser (133) / Letter for a time capsule (133)

Sue Hyland

Fy hoff ap (134) / My favourite app (134)

Angela Taylor

Sgwrs rhwng dau berson dros y ffens (135)/ Chat over the fence (135)

Kathy Sleigh

Darn i bapur bro yn hysbysebu digwyddiad (136) / Piece for a regional paper, advertising an event (136)

Tracy Evans

Gwaith grŵp neu unigol (137) / Group or solo work (137)

Rebecca Edwards

Gwaith unigol (138) / Solo work (138)

Sarah Williams

Erthygl Gymraeg (140) / Welsh article (140)

Gwydion Jones

Gwobr Dyfeisio / Arloesedd (142) / Invention / innovation prize (142)

Cadi Nicholas

Englyn unodl union (150) / Englyn verse (150)

R John Roberts

Englyn ysgafn (158) / Light-hearted englyn (158)

Dai Rees Davies

Cywydd heb fod dros 24 o linellau (160) / Cywydd poem of no longer than 24 lines (160)

Dafydd Mansel Job

Soned (161) / Sonnet(161)

Elin Meek

Filanél (162) / Vilanelle (162)

Huw Evans

Pum triban i'r synhwyrau (163) / Five triplet verses for the senses (163)

Rhiain Bebb

Chwe limrig (158) / Six limericks (158)

Idris Reynolds

Cyfansoddi cerdd i'w llefaru ar lwyfan gan bobl ifanc 12-16 oed (165) / Poem suitable to be recited on stage by 12-16 year olds (165)

John Gruffydd Jones

Deg cyfarchiad mewn cardiau ar gyfer marywiaeth o achlysurol (166) / Ten greetings for cards (166)

John Eric Hughes

Ysgoloriaeth Mentora Emyr Feddyg (168) / Emyr Feddyg Mentoring Scholarship (168)

Gwynne Wheldon Evans

Stori fer: Angor (173) / Short story (173)

Dyfan Maredydd Lewis

Llên micro (174) / Micro literature (174)

Menna Machreth

Ysgrif (175) / Essay (175)

Dyfan Maredydd Lewis

Dyddiadur dychmygol beirniad Eisteddfod (176) / Imagined diary of an Eisteddfod judge (176)

John Meurig Edwards

Casgliad o erthyglau i bapur bro (177) / Articles for a regional paper (177)

Meurig Rees

Casgliad o lythyron dychmygol mewn cyfnos o ryfel (178) / Letters during war time (178)

Vivian Parry Williams

Taith dywyd i gyflwyno ardal (179) / Guide to introduce an area (179)

John Parry

Darn ffeithiol creadigol (180) / Creative factual piece (180)

Kate Woodward

Adolygiad o waith creadigol (181) / Review of a creative piece (181)

Ciron Gruffydd

Casgliad o hyd at 30 o enwau lleolaedd unrhyw ardal, pentref neu dref yng Nghymru (182) / A collection of place names from Wales (182)

Gerwyn James

Dwy erthygl, o leiaf 1000 o eiriau yr un, ar gyfer Y Casglwr (183) / Two 1000 word articles for Y Casglwr (183)

Heather Williams

Cystadleuaeth i rai sydd wedi byw yn y Wladfa ar hyd eu hoes ac yn dal i fyw yn yr Ariannin (184) / Competition for those who have lived in Patagonia for all their lives and who still live in Argentina (184)

Nantlais Evans