Ffrae am grant £80,000 i bencampwyr Uwchgynghrair Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae pencampwyr Uwch Gynghrair Cymru ar ganol ffrae gyda'u cyngor lleol am grant o £80,000 gafodd ei roi er mwyn adnewyddu eu stadiwm.

Dywedodd Cyngor Sir Amwythig fod Y Seintiau Newydd wedi derbyn y swm chwe blynedd yn ôl "gyda dealltwriaeth y byddai'n cael ei ad-dalu".

Dim ond £10,000 o'r arian hwnnw sydd wedi canfod ei ffordd yn ôl i goffrau'r cyngor fodd bynnag.

Mae cadeirydd y Seintiau, Mike Harris wedi mynnu nad oedd angen ad-dalu'r arian gafodd ei roi i'r clwb.

'Heb gydymffurfio'

Yn ôl adroddiad archwilio gan y cyngor, fe wnaeth newidiadau staffio olygu bod camgymeriadau wedi eu gwneud wrth geisio dilyn y taliadau.

Maen nhw nawr yn dweud y byddan nhw'n cymryd camau er mwyn ceisio hawlio'r arian yn ôl.

Cafodd yr arian ei ddefnyddio er mwyn talu am eisteddle newydd gyda 500 o seddi yn Neuadd y Parc, er mwyn i'r clwb allu cynnal gemau Ewropeaidd.

Er bod Y Seintiau Newydd yn chwarae yn Uwch Gynghrair Cymru, mae eu stadiwm wedi'i leoli yng Nghroesoswallt yn Sir Amwythig.

Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr arian ei ddarparu ar gyfer eisteddle newydd yn Neuadd y Parc

Dywedodd y cyngor fod yr arian ar gyfer yr eisteddle wedi dod o gronfa ar gyfer adfywio economaidd yn y sir, a'u bod yn ei ystyried fel benthyciad.

Ychwanegodd y cyngor mai un amod o'r cytundeb oedd y byddai'r Seintiau Newydd yn talu £16,000 y flwyddyn yn ôl dros gyfnod o bum mlynedd.

"Er bod hyn wedi digwydd yn rhannol, dyw'r taliadau grant ddim wedi parhau i gael eu talu'n llawn ac felly dyw hi ddim yn glir bod Y Seintiau Newydd wedi cydymffurfio ag amodau'r grant," meddai'r cyngor mewn datganiad.

Mewn neges ar Facebook dywedodd Mr Harris y dylai'r cyngor ymddiheuro, gan fynnu mai grant oedd yr arian ac felly nad oedd angen ei ad-dalu.

Mae'r Seintiau Newydd yn herio Lincoln Red Imps yn ail gymal rownd rhagbrofol cyntaf Cynghrair Europa nos Iau ar ôl trechu'r clwb o Gibraltar yn y cymal cyntaf.

Mae'r clwb wedi cael cais am sylw ynghylch y grant.