Canlyniadau Dydd Sadwrn 11 Awst // Results for Saturday 11 August

Holl ganlyniadau Dydd Sadwrn 11 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Saturday 11August and clips of the competitions.

Unawd Lieder/Cân Gelf 25 oed a throsodd (46) / Lieder/Art Song Solo 25 years and over (46)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Unawd Lieder/Cân Gelf 25 oed a throsodd (46) / Lieder/Art Song Solo 25 years and over (46)

1. Peter Totterdale

2. Aled Wyn Thomas

3. Trefor Williams

Unawd Cerdd Dant 21 oed a throsodd (22) / Cerdd Dant Solo 21 years and over (22)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Unawd Cerdd Dant 21 oed a throsodd (22) / Cerdd Dant Solo 21 years and over (22)

1. Rhydian Jenkins

2. Enlli Lloyd Pugh

3= Trefor Pugh

3= Teleri Mair Jones

Cystadleuaeth Goffa Lady Herbert Lewis 21 oed a throsodd (4) / Lady Herbert Lewis Memorial Competition (4)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Cystadleuaeth Goffa Lady Herbert Lewis (4) / Lady Herbert Lewis Memorial Competition (4)

1. Emyr Lloyd Jones

2. Rhydian Jenkins

3. Enlli Lloyd Pugh

Dawns Stepio i Grŵp (97) / Step Dance Group (97)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dawns Stepio i Grŵp (97) / Step Dance Group (97)

1. Bro Taf 1

2. Bro Taf 2

Tlws Cymdeithas Ddawns Werin Cymru (95) / Welsh Folk Dance Society Prize (95)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Tlws Cymdeithas Ddawns Werin Cymru (95) / Welsh Folk Dance Society Prize (95)

1. Dawnswyr Tawerin

2. Dawnswyr Môn

3. Dawnswyr Caerdydd 2

Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn 21 oed a throsodd (147) / Llwyd o'r Bryn Memorial Prize (147)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn 21 oed a throsodd (147) / Llwyd o'r Bryn Memorial Prize (147)

Karen Owen

Gwobr Goffa David Ellis - Y Rhuban Glas (44) / David Ellis Memorial Prize - the Blue Riband (44)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Gwobr Goffa David Ellis - Y Rhuban Glas (44) / David Ellis Memorial Prize (44)

Andrew Peter Jenkins

Côr Meibion heb fod yn llai nag 20 mewn nifer (30) / Male Voice Choir with more than 20 members (30)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Côr Meibion heb fod yn llai nag 20 mewn nifer (30) / Male Voice Choir (30)

1. Côr Meibion Pontarddulais

2. Côr Meibion Machynlleth

3. Côr Meibion Taf

Grŵp Offerynnol Agored (63) / Instrumental Group - Open (63)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Grŵp Offerynnol Agored (63) / Instrumental Group - Open (63)

1. Pumawd Pres A5

2. Band Pres y Waun Ddyfal

3. Band Cymunedol Melingriffith

Cân Gymraeg Orau (35) / Best Welsh Song (35)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Cân Gymraeg Orau (35) / Best Welsh Song (35)

Gwahoddiad - Côr CF1

Tlws Arweinydd Corawl yr Ŵyl er cof am Sioned James (36) / Choral Conductor prize in memory of Sioned James (36)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Tlws Arweinydd Corawl yr Ŵyl er cof am Sioned James (36) / Choral Conductor prize (36)

Eleri Roberts - Côr Heol y March

Côr yr Ŵyl (37)/ Choir of the Festival (37)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Côr yr Ŵyl (37) / Choir of the Festival (37)

Côrdydd

Canlyniadau o leoliadau eraill o amgylch y Maes // Results from other locations

Mwy o gynnwys Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd // More of the Eisteddfod on BBC Cymru Fyw