Canlyniadau Dydd Iau 9 Awst // Results for Thursday 9 August

Holl ganlyniadau Dydd Iau 9 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Thursday 9August and clips of the competitions.

Y Fedal Ddrama / Drama Medal Ceremony

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Y Fedal Ddrama / Drama Medal Ceremony

Rhydian Gwyn Lewis

Llefaru Unigol Agored (148) / Open Solo Recitation (148)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Llefaru Unigol Agored (148) / Open Solo Recitation (148)

1. Megan Llŷn

2. Elliw Dafydd

3. Siôn Jenkins

Deuawd Cerdd Dant dros 21 oed (20) / Cerdd Dant Duet over 21 years (20)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Deuawd Cerdd Dant dros 21 oed (20) / Cerdd Dant Duet over 21 years (20)

1. Alaw ac Enlli

2. Siôn Eilir ac Elis Jones

3. Trefor ac Andrew

Unawd Tenor 25 oed a throsodd (42) / Tenor Solo over 25 years (42)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Unawd Tenor 25 oed a throsodd (42) / Tenor Solo over 25 years (42)

1. Efan Williams

2. Arfon Rhys Griffiths

3. Aled Wyn Thomas

Unawd Mezzo-Soprano/Contralto/Gwrth-denor25 oed a throsodd (41) / Mezzo-Soprano/Contralto/Counter-tenor Solo over 25 years (41)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Mezzo-Soprano/Contralto/Gwrth-denor (41) / Mezzo-Soprano/Contralto/Counter-tenor (41)

1. Nia Eleri Hughes Edwards

2. Carys Griffiths-Jones

3. Iona Stephen Williams

Y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg er Anrhydedd / Science and Technology Medal

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg er Anrhydedd / Science and Technology Medal

Hefin Jones

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn 16 oed a throsodd (99) / Boys' Solo Step Dance over 16 years (99)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dawns Stepio Unigol i Fechgyn 16 oed a throsodd (99) / Boys' Solo Step Dance over 16 (99)

1. Osian Gruffydd

2. Daniel Calan Jones

3. Trystan Gruffydd

Dawns Stepio Unigol i Ferched 16 oed throsodd (100) / Girls' Solo Step Dance over 16 years (100)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dawns Stepio Unigol i Ferched 16 oed throsodd (100) / Girls' Solo Step Dance (100)

1. Nia Rees

2. Lois Glain Postle

3. Lleucu Parri

Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Agored (19) / Cerdd Dant Trio or Quartet (19)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Agored (19) / Cerdd Dant Trio or Quartet (19)

1. Pedwarawd Glantaf

2. Pedwarawd Cennin

3. Triawd Marchan

Tlws Dysgwr y Flwyddyn / Welsh Learner of the Year

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Tlws Dysgwr y Flwyddyn / Welsh Learner of the Year

Matt Spry

Côr Dysgwyr rhwng 10 a 40 mewn nifer (125) / Learners Choir between 10 and 40 members (125)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Côr Dysgwyr rhwng 10 a 40 mewn nifer (125) / Learners Choir between 10-40 members (125)

1. Côr Daw

2. Côr Dysgwyr Sir Benfro

3. Côr Dysgwyr Porthcawl

Unawd Lieder/Cân Gelf o dan 25 oed (47) / Lieder/Art Song Solo under 25 years (47)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Unawd Lieder/Cân Gelf o dan 25 oed (47) / Lieder/Art Song Solo under 25 years (47)

1. Dafydd Wyn Jones

2. Ryan Vaughan Davies

3. Sioned Llewelyn

Côr Merched heb fod yn llai nag 20 mewn nifer (31) / Women's Choir with no fewer than 20 members (31)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Côr Merched heb fod yn llai nag 20 mewn nifer (31) / Women's Choir with 20 members (31)

1. Côr Merched Canna

2. Lodesi Dyfi

3. Cantonwm

Unawd yr Hen Ganiadau 19 oed a throsodd (48) / Welsh Song Solo over 19 years (48)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Unawd yr Hen Ganiadau 19 oed a throsodd (48) / Welsh Song Solo over 19 years (48)

1. Robert Lewis

2. Dafydd Allen

3. Erfyl Tomos Jones

Gwobr Goffa Osborne Roberts - Y Rhuban Glas (53) / Osborne Roberts Prize - The Blue Riband (53)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Gwobr Goffa Osborne Roberts - Y Rhuban Glas (53) / Osborne Roberts Prize (53)

Ryan Vaughan Davies

Canlyniadau o leoliadau eraill o amgylch y Maes // Results from other locations

Mwy o gynnwys Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd // More of the Eisteddfod on BBC Cymru Fyw

Pynciau Cysylltiedig