Canlyniadau Dydd Mawrth 7 Awst // Results for Tuesday 7 August

Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau Dydd Mawrth 7 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau a phrif seremoni'r dydd

All the results from Tuesday 7 August and clips of the competitions and the day's main ceremony.

Gwobr Goffa Daniel Owen / Daniel Owen Memorial Prize

Disgrifiad,
Gwobr Goffa Daniel Owen / Daniel Owen Memorial Prize

Mari Williams

Unawd i Ferched 16-19 oed (57) / Girls' Solo 16-19 years (57)

Disgrifiad,
Unawd i Ferched 16-19 oed (57) / Girls' Solo 16-19 years (57)

1. Glesni Rhys Jones

2. Manon Ogwen Parry

3. Llinos Haf Jones

Unawd i Fechgyn 16-19 oed (58) / Boys' Solo 16-19 years (58)

Disgrifiad,
Unawd i Fechgyn 16-19 oed (58) / Boys' Solo 16-19 years (58)

1. Cai Fôn Davies

2. Owain Rowlands

3= Lewys Meredydd

3= Elwyn Siôn Williams

Deialog (115) / Dialogue (115)

Disgrifiad,
Deialog (115) / Dialogue (115)

1. Anni a Begw

2. Leisa Gwenllian a Lois Glain Postle

3. Iestyn a Nye

Unawd Bariton/Bas 19-25 oed (52) / Baritone/Bass Solo 19-25 years (52)

Disgrifiad,
Unawd Bariton/Bas 19-25 oed (52) / Baritone/Bass Solo 19-25 years (52)

1. Emyr Lloyd Jones

2. Dafydd Allen

3. Rhodri Wyn Williams

Llefaru Unigol o'r Ysgrythur 16 oed a throsodd (153) / Solo Recitation from the Scriptures 16 years and over (153)

Disgrifiad,
Llefaru Unigol o'r Ysgrythur 16 throsodd / Recitation from the Scriptures 16 and over

1. Meleri Morgan

2. Caryl Fay Jones

3. Cai Fôn Davies

Seremoni Cyflwyno Medal Syr T H Parry-Williams - er clod / Sir T H Parry-Williams Memorial Medal Presentation

Disgrifiad,
Seremoni Cyflwyno Medal Syr T H Parry-Williams / Sir T H Parry-Williams Memorial Medal

Meinir Lloyd, Caerfyrddin

Unawd Soprano 19-25 oed (49) / Soprano Solo 19-25 years (49)

Disgrifiad,
Unawd Soprano 19-25 oed (49) / Soprano Solo 19-25 years (49)

1. Ffion Edwards

2. Tesni Jones

3. Sioned Llewelyn

Côr i rai 60 oed a throsodd heb fod yn llai nag 20 mewn nifer (32) / Choir for those 60 yrs and over with no fewer than 20 members (32)

Disgrifiad,
Côr i rai 60 oed a throsodd (32) / Choir for those 60 years and over (32)

1. Côr Hen Nodiant

2. Encôr

3. Henffych

Unawd Alaw Werin 16-21 oed (5) / Folk Song Solo 16-21 years (5)

Disgrifiad,
Unawd Alaw Werin 16-21 oed (5) / Folk Song Solo 16-21 years (5)

1. Cai Fôn Davies

2. Llinos Haf Jones

3. Lewys Meredydd

Unawd Cerdd Dant 16-21 oed (23) / Cerdd Dant Solo 16-21 years (23)

Disgrifiad,
Unawd Cerdd Dant 16-21 oed (23) / Cerdd Dant Solo 16-21 years (23)

1. Llio Meirion Rogers

2. Cai Fôn Davies

3. Celyn Cartwright

Llefaru Unigol 16-21 oed (150) / Solo Recitation 16-21 years (150)

Disgrifiad,
Llefaru Unigol 16-21 oed (150) / Solo Recitation 16-21 years (150)

1. Cai Fôn Davies

2. Efa Prydderch

3. Mali Elwy Williams

Cyhoeddi enwau buddugwyr Tlysau Sefydliad y Merched / Winners of the W.I. Trophies

Stondin ar Faes yr Eisteddfod:

1. Cymorth Cristnogol

2. British Heart Foundation Cymru