Cyhuddo dyn o lofruddio Malaciah Thomas yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Malaciah Thomas yn byw yn ardal Tre-biwt

Mae dyn 19 oed wedi cael ei gyhuddo o lofruddiaeth wedi i ddyn gael ei drywanu i farwolaeth yng Nghaerdydd.

Bu farw Malaciah Joseph Thomas, 20, ar ôl cael ei drywanu sawl gwaith mewn tŷ yn Heol Corporation, Grangetown ddydd Llun.

Fe fydd y dyn 19 oed o Drelái yn ymddangos gerbron ynadon ddydd Gwener.

Mae dau ddyn arall, sy'n 29 ac 20 oed ac o Gaerdydd, hefyd wedi eu harestio ar amheuaeth o lofruddiaeth ac yn parhau i fod yn y ddalfa.

Roedd Mr Thomas yn byw yn Nhre-biwt gyda'i fam a'i chwaer.

Dywedodd Heddlu'r De fod teulu Mr Thomas wedi cael gwybod am y datblygiadau diweddaraf a bod swyddogion arbenigol yn parhau i gynorthwyo'r teulu.