Damweiniau awyrennau di-beilot yn costio £24m

Aled Scourfield
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd

Mae BBC Cymru yn gallu datgelu fod o leiaf pedair awyren ddi-beilot, sydd wedi cael eu profi ym Mae Ceredigion, wedi cael eu colli mewn damweiniau.

Gyda phob un o'r drôn yn costio £6m, mae hynny'n golygu cost of £24m i'r Weinyddiaeth Amddiffyn.

Yn ôl y Weinyddiaeth Amddiffyn, mae hi'n rhy gynnar i wneud sylw eto ynglŷn â damwain ger Ysgol Penparc ar 13 Mehefin, pan syrthiodd un o'r awyrennau di-beilot i gae gerllaw a chwalu yn ddarnau.

Os ydy'r drôn hwnnw wedi ei ddifrodi'n llwyr hefyd, yna mae'r colledion yn cyfateb i swm o £30m, sydd yn dod o gronfeydd y Weinyddiaeth Amddiffyn.

Fe wnaeth cais rhyddid gwybodaeth gan BBC Cymru ddatgelu fod pedair awyren ddi-beilot Watchkeeper wedi cael eu colli yn ardal Aberporth - naill a'i dros y tir neu'r môr - a bod un arall wedi syrthio i'r ddaear yn Boscombe Down yn Lloegr.

Mewn datganiad i BBC Cymru, fe ddywedodd y Weinyddiaeth Amddiffyn bod "diogelwch yn flaenoriaeth yn anad dim."

'Y cynllun ddim yn gweithio'

Mae'r aelod seneddol lleol, Ben Lake, wedi synnu fod Watchkeeper wedi cael caniatâd i hedfan unwaith eto ar 12 Gorffennaf, lai na mis ers y ddamwain.

Mae e wedi galw am ddargyfeirio llwybr hedfan y Watchkeeper i ffwrdd o Ysgol Penparc a thai cyfagos.

Mae cynllun Watchkeeper i fod i ddarparu'r gallu i gasglu cudd-wybodaeth allweddol i'r Fyddin Brydeinig, ond mae yna drafferthion lu wedi bod gyda'r cynllun.

Mae disgwyl iddo gostio £1.1bn o gymharu â ffigwr cychwynnol o £800m.

Yn ôl Gareth Corfield, newyddiadurwr sydd yn arbenigo ym maes amddiffyn, "dyw e ddim yn cynnig gwerth am arian, dyw e ddim yn gweithio, ac maen nhw'n parhau i syrthio i'r ddaear."

Straeon perthnasol