Ffurflenni Cymraeg yn 'syth i'r bin' yn wastraff arian

Cyhoeddwyd

Mae penderfyniad Llywodraeth Cymru i ddarparu ffurflenni yn Gymraeg yn ogystal â Saesneg yn wastraff arian, yn ôl cynghorydd o Gyngor Bro Morgannwg.

Cyhuddodd Kevin Mahoney y llywodraeth o greu "swigen" o amgylch yr iaith Gymraeg, a'u bod yn gwahaniaethu yn erbyn 85% o'r boblogaeth sy'n methu siarad yr iaith.

Galwodd ar y cyngor i ystyried gofyn i drigolion yr ardal ddewis iaith eu gohebiaeth, er mwyn atal gweld ffurflenni'n cael "eu taflu'n syth i'r bin".

Dywedodd Llywodraeth Cymru nad yw'n barod i ymddiheuro am hyrwyddo'r iaith Gymraeg, tra bod cynghorydd Plaid Cymru wedi dweud bod gan siaradwyr Cymraeg hawl i dderbyn yr un safon o wasanaeth.

Porthi blys eithafwyr

Dywedodd y Cynghorydd Mahoney mewn cyfarfod o Gyngor Bro Morgannwg ddydd Mercher bod angen gofyn i drigolion y sir i ddewis iaith eu gohebiaeth.

Mynegodd ei fod yn wastraff arian darparu deunydd yn Gymraeg er mwyn "porthi blys eithafwyr" a dylai'r arian gael ei wario ar gynnig cymhorthdal i bobl sy'n awyddus i fynychu gwersi Cymraeg.

Yn gyfreithiol, mae gofyn i'r cyngor drin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal wrth ymdrin gyda'r cyhoedd, a bod raid i lenyddiaeth y cyngor fod yn ddwyieithog.

Gwrthod teimlo'n israddol

Dywedodd Ian Johnson, cynghorydd Plaid Cymru: "Ro'n i'n meddwl ein bod wedi dod heibio'r man lle mae gwleidyddion lleol yn ceisio gwneud i siaradwyr Cymraeg deimlo'n israddol am dderbyn gwasanaethau yn eu dewis iaith.

"Mae siaradwyr Cymraeg yn talu eu trethi ac yn haeddu'r un safon o wasanaeth."

Yn ôl llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru, mae 86% o Gymry yn credu bod yr iaith Gymraeg yn rhywbeth i fod yn falch ohono a nid ydynt am ymddiheuro am "hyrwyddo defnydd o'r iaith na chydymffurfio gyda'r gyfraith sy'n cwmpasu'r iaith Gymraeg".

Pynciau Cysylltiedig