Un o gystadleuwyr hynaf yr Eisteddfod, Helena Jones wedi marw

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig
Disgrifiad,
Helena Jones, un o gystadleuwyr hynaf yr Eisteddfod

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi dweud eu bod yn "drist iawn" o glywed y newyddion am farwolaeth Helena Jones yn 101 oed.

Daeth Ms Jones, athrawes o Aberhonddu, i amlygrwydd fel un o gystadleuwyr hynaf yn hanes y Brifwyl pan gamodd hi ar y llwyfan yn 99 oed.

Fe wnaeth hi gystadlu yn y llefaru unigol dros 16 oed yn Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni 2016, gan gyffwrdd calonnau'r genedl gyda'i detholiad.

Bu'n hyfforddi dwsinau o blant i ganu a chystadlu mewn eisteddfodau dros y blynyddoedd, gan gynnwys y canwr enwog Rhydian Roberts.

Er bod ei thad yn siarad Cymraeg, Saesneg oedd iaith yr aelwyd am nad oedd ei mam yn medru siarad yr iaith.

'Cefnogwr brwd'

Dysgodd Helena Jones y Gymraeg yn Sefydliad y Merched yn Aberhonddu cyn gwneud arholiad yn y Gymraeg 10 mlynedd yn ôl.

Yn ogystal â'i llwyddiannau ar lwyfan yr Eisteddfod, fe dderbyniodd Ms Jones gydnabyddiaeth frenhinol.

Cafodd ei hanrhydeddu am ei gwasanaeth i bobl ifanc a'r gymuned gan dderbyn Medal yr Ymerodraeth Brydeinig, y BEM, am ei chyfraniad.

Dywedodd llefarydd ar ran yr Eisteddfod Genedlaethol: "Trist iawn oedd clywed am farwolaeth Helena Jones, a fu'n gefnogwr brwd o'r Eisteddfod am flynyddoedd.

"Bydd ei pherfformiad ar lwyfan y Pafiliwn yn Y Fenni, a'r ymateb hyfryd gan y gynulleidfa'n aros yn y cof am amser hir. Rydym yn anfon ein cydymdeimlad at ei theulu."

Straeon perthnasol

Pynciau Cysylltiedig