Atal Pets at Home rhag gosod arwydd uniaith Saesneg

Aled Scourfield
Gohebydd BBC Cymru

Published
image copyrightGetty Images
image captionRoedd Pets at Home eisiau codi arwydd corfforaethol uniaith Saesneg fel yr uchod

Mae arolygydd cynllunio annibynnol wedi cefnogi penderfyniad Cyngor Sir Gâr i wrthod caniatâd am arwydd uniaith Saesneg tu allan i siop newydd Pets at Home yn Cross Hands.

Fe ddaw'r penderfyniad ar ôl y ffrae ddiweddar am sylwadau perchennog siop Trago Mills ym Merthyr Tydfil, wnaeth fwrw amheuaeth ar godi arwyddion dwyieithog.

Fe gyflwynodd Pets at Home apêl yn erbyn penderfyniad y cyngor.

Roedd y cwmni am godi arwydd corfforaethol oedd yn cynnwys enw'r cwmni ynghyd â rhai o'r gwasanaethau oedd ar gael tu fewn i furiau'r siop newydd ar ystâd fanwerthu newydd yn Cross Hands.

media caption Emlyn Dole, arweinydd Cynogr Sir Gâr

Dywedodd arweinydd Cyngor Sir Gâr, y cynghorydd Emlyn Dole, fod y penderfyniad yr arolygydd yn torri tir newydd o ran y Gymraeg.

"Am y tro cyntaf mae arolygydd wedi camu mewn a dweud yn glir bod hyn wedi ei fframio yng nghyd-destun rheolau cynllunio..... mae'n rhaid i'r cwmnïau wybod lle maen nhw ac mae'n rhaid i hynny gael ei adlewyrchu yn yr arwyddion sydd yn rhoi statws i'r iaith".

"Ni yn ardal gynhenid Gymraeg, i ni'n gwybod o ran y sensws diwethaf am y dirywiad sy' wedi bod, o ran diogelu dyfodol y Gymraeg mae'r penderfyniad yn un pwysig".

'Amddiffyn cymeriad ieithyddol'

Yn gwrthod yr apêl, dywedodd yr arolygydd Vicki Hirst fod perygl y byddai peidio gosod arwyddion dwyieithog yn "tanseilio'r bwriad o amddiffyn cymeriad ieithyddol yr ardal".

Yn ôl Ms Hirst, roedd Cynllun Datblygu Lleol y cyngor yn galw am "hyrwyddo'r Gymraeg a'i hamddiffyn", ac roedd Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn rhoi cyfrifoldeb ar gyrff cyhoeddus i "hybu diwylliant byrlymus" a "sicrhau bod y Gymraeg yn ffynnu".

Fe wrthododd hi ddadleuon y cwmni nad oedd busnesau eraill wedi codi arwyddion dwyieithog, gan gyfeirio at enghreifftiau lleol penodol, a'r ddadl hefyd nad oedd hi'n bosib codi arwyddion corfforaethol dwyieithog.

Nododd yr arolygydd bod y cwmni wedi codi arwyddion dwyieithog yn Aberystwyth.

Mae BBC Cymru wedi gofyn am ymateb gan gwmni Pets at Home.

Straeon perthnasol