Tân mynydd ger lido Pontypridd

Cyhoeddwyd

Mae tân mynydd wedi dechrau llosgi ger pwll nofio awyr agored yn Rhondda Cynon Taf.

Roedd y mwg i'w weld yn amlwg ar ochr Mynydd Graig gan bobl oedd yn mwynhau'r tywydd braf yn lido Pontypridd.

Fe ddechreuodd y tân toc cyn 11:00 fore Sadwrn ac mae'n llosgi ardal tua phum hectar ar ochr y mynydd.

Yn ôl Gwasanaeth Tan ac Achub De Cymru, maen nhw'n siarad gyda'r cymdogion lleol a does dim cynlluniau i orfodi neb i adael eu cartrefi hyd yma.

Mae hofrennydd hefyd wedi cael ei gweld yn cynorthwyo'r gwasanaethau brys.