Rhybudd am oedi ar drenau oherwydd prinder staff

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, GWR

Mae teithwyr wedi cael eu rhybuddio y gallan nhw wynebu oedi ar wasanaethau trenau dros y penwythnos oherwydd prinder staff.

Bydd amserlen ddiwygiedig mewn lle gan Great Western Railway ar gyfer dydd Sul ar deithiau rhwng Cymru a Lloegr, ac mae'r cwmni'n annog teithwyr i wirio eu siwrnai cyn teithio.

Mae'r cwmni'n rhoi'r bai ar ddiffyg staff, gwaith atgyweirio ar y rheilffyrdd, rownd derfynol Cwpan y Byd a gwyliau ysgol am yr amhariad.

Maen nhw wedi rhybuddio hefyd eu bod yn disgwyl i'r trenau sydd yn rhedeg i fod yn "brysur iawn".

Pynciau Cysylltiedig