Carcharu John Lewis am ladd ei gariad cyn mynd i dafarn

Published
image copyrightHeddlu De Cymru

Mae dyn o ardal Castell-nedd wedi ei garcharu am oes wedi i lys ei gael yn euog o lofruddio'i gariad.

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod John Lewis, 55 oed o Lansawel, wedi trwyanu Terrie-Ann Jones, 33 oed, droeon, cyn dwyn arian o'i phwrs a mynd i'r dafarn.

Yn ddiweddarach, fe gysylltodd â'r heddlu i ddweud ei fod wedi lladd rhywun.

Roedd Lewis wedi pledio'n ddi-euog i lofruddiaeth, gan honni ei fod wedi ceisio amddiffyn ei hun.

Bydd yn y carchar am o leiaf 19 o flynyddoedd.

Trywanu 26 gwaith

Dywedodd bargyfreithiwr yr erlyniad, Mike Jones QC, fod y cwpl wedi bod yn dadlau am eu perthynas pan ddigwyddodd yr ymosodiad yn ardal Cimla yng Nghastell-nedd.

"Roedd Lewis yn honni ei fod wedi mynd i'r tŷ i nôl ei bethau, a bod Miss Jones wedi ymosod arno gyda chyllell, a'i fod e wedi amddiffyn ei hun."

image copyrightHeddlu De Cymru

Clywodd y llys fod Miss Jones wedi ei thrywanu 13 o weithiau yn ei gwddf, dair gwaith ym mhont ei hysgwydd a dwywaith yn ei brest.

Roedd ganddi anaf 8cm o ddyfnder i'w chalon, ac anafiadau i'w dwylo oedd yn awgrymu ei bod wedi ceisio amddiffyn ei hun.

Pan ddaeth yr heddlu o hyd iddi, roedd olion gwaed ar y drysau, unedau'r gegin, yn ei bag llaw ac yn ei phwrs.

Dywedodd Mr Jones: "Cafodd cyllell ei ffeindio yn y gegin. Roedd y llafn wedi ei blygu'n sylweddol."

Yfed mewn tafarn

Roedd Lewis wedi dweud wrth yr heddlu fod Ms Jones wedi ei hanafu pan geisiodd e gymryd y gyllell oddi arni.

Honnodd iddi dweud wrtho ei bod hi'n ei garu a bod yn ddrwg ganddi, wrth iddo adael y tŷ.

Dywedodd wrth yr heddlu: "Pan adawais i'r tŷ, roeddwn i wir yn meddwl ei bod hi'n iawn.

"Roeddwn i'n gwybod bod yna rywfaint o waed, ond doeddwn i ddim yn gwybod ei fod mor ddrwg â hynny a bod yn onest."

image captionCafodd yr heddlu eu galw i'r tŷ ar Heol Talbot yng Nghimla wedi'r ymosodiad ym mis Ionawr

Dywedodd ei fod wedi cerdded o gwmpas yn ddryslyd ar ôl gadael, a'i fod wedi mynd i weld ei fam a'i chwaer cyn mynd at yr heddlu.

Ond dangosodd lluniau camerau cylch cyfyng Lewis yn yfed yn nhafarn Schooners yn Llansawel ger Castell nedd, cyn mynd at yr heddlu.

Mewn recordiad o alwad 999 gafodd ei chwarae i'r rheithgor, clywyd Lewis yn dweud: "Dwi wedi lladd rhywun. Fy nghariad."

Pan gafodd ei arestio, roedd £60 yn ei feddiant, ac roedd DNA Miss Jones ar un o'r papurau.

Clywodd y llys hefyd fod Terrie-Ann Jones wedi dweud wrth ei ffrind, ychydig ddyddiau cyn ei marwolaeth, ei bod wedi cwrdd â rhywun arall, a'i bod yn mynd i ddod â'r berthynas i ben.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol