Beiciwr yn yr ysbyty wedi gwrthdrawiad yn Sir Benfro

Published

Mae Heddlu Dyfed Powys yn ymchwilio i wrthdrawiad rhwng beic modur a thractor ger Aberdaugleddau nos Fawrth.

Digwyddodd y gwrthdrawiad ychydig cyn 18:35 ger purfa olew Murco, a chafodd y ffordd ei chau am rai oriau.

Roedd y beic modur yn teithio i gyfeiriad Tiers Cross.

Cafodd y beiciwr ei gludo mewn hofrennydd i'r ysbyty. Y gred yw fod ganddo anafiadau difrifol.

Fe ddylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu gydag Uned Plismona Ffyrdd Sir Benfro ar 101.

Pynciau Cysylltiedig