Arestio dyn yn dilyn gwrthdrawiad ger Caernarfon

heddlu

Mae Heddlu'r Gogledd wedi arestio dyn 49 oed yn dilyn gwrthdrawiad rhwng tri char ar yr A4244 ger Caernarfon ddydd Sul.

Cafodd yr heddlu eu galw am 15:00 yn dilyn adroddiad o wrthdrawiad rhwng VW Golf, Mazda MX5 a Nissan Duke ger Brynrefail.

Mae un person bellach wedi cael eu cludo i ysbyty arbenigol yn Stoke ag anafiadau difrifol.

Cafodd tri pherson arall hefyd eu trin gan wasanaethau brys yn lleoliad y gwrthdrawiad cyn cael eu cludo i Ysbyty Gwynedd ym Mangor.

Yn dilyn y gwrthdrawiad dywedodd yr heddlu fod gyrrwr y VW Golf adael heb aros i weld sut oedd y teithwyr yn y ceir eraill.

Mae un dyn, 49 oed, bellach wedi ei arestio ac yn parhau yn y ddalfa, ar amheuaeth o oryfed, gyrru'n beryglus, peidio â stopio wedi gwrthdrawiad, a pheidio â stopio o'r heddlu.

Dywedodd y Sarjant Raymond Williams o'r Uned Plismona Ffyrdd: "Rydym yn credu bod y cerbyd wedi teithio o ardal Bethesda, felly rydym yn apelio i unrhyw un a fu'n teithio ar hyd yr heol honno rhwng 14:30 a 15:00 ac a welodd VW Golf du yn cael ei yrru mewn ffordd beryglus i gysylltu gyda ni."

Pynciau Cysylltiedig