Cefnogi cynnig i agor ysgol Gymraeg newydd yn Wrecsam

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llunGoogle

Mae arweinwyr Cyngor Wrecsam wedi cefnogi cynigion i ehangu addysg Gymraeg yn y sir.

Pleidleisiodd y bwrdd gweithredol fore Mawrth o blaid cyhoeddi rhybudd statudol i agor ysgol gynradd Gymraeg newydd i 210 o ddisgyblion yn ardal Borras.

Bydd y cyngor hefyd yn ymgynghori ar ymestyn Ysgol Bro Alun yng Ngwersyllt o 210 o ddisgyblion i 315.

Byddai datblygiad Borras yn golygu 30 o lefydd newydd ym mhob blwyddyn, gydag ymestyn Ysgol Bro Alun yn arwain at greu lle i 15 disgybl ychwanegol.

'Rheswm i ddathlu'

Byddai hynny'n gyfanswm o 45 o lefydd newydd yn narpariaeth addysg Gymraeg y sir bob blwyddyn yn y dyfodol.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Mark Pritchard, bod y cynigion yn "reswm i ddathlu", a'i fod yn "gyhoeddiad ffantastig".

disgrifiad o’r llunMae galw mawr wedi bod am lefydd yn Ysgol Bro Alun ers ei hagor yn 2013

Roedd y cyngor wedi derbyn nifer o wrthwynebiadau i'r cynllun ar ôl ymgynghoriad cyhoeddus, gan gynnwys rhai yn cwestiynu'r angen am ehangu'r ddarpariaeth addysg Gymraeg.

Ond roedd y nifer fwyaf o gwynion yn ymwneud â materion traffig a pharcio.

Yn ddiweddar mae rhai wedi cwestiynu a oes angen rhagor o le narpariaeth addysg Gymraeg y sir, gan awgrymu bod y cyngor wedi goramcangyfrif y galw yn y gorffennol.

'Galw ers blynyddoedd'

Ond dywedodd y cynghorydd Gwenfair Jones o ward Gorllewin Gwersyll: "Dwi ddim yn cytuno efo hynny o gwbl.

"Dwi'n meddwl mewn dwy flynedd eto y bydd rhaid i ni feddwl am addysg Gymraeg eto. Fel mae mwy o blant yn mynd drwy addysg Gymraeg, bydd angen rhagor o ysgolion Cymraeg.

"Mae 'na alw mae wedi bod ers blynyddoedd.

"Mae lot o rieni wedi bod yn peidio rhoi enwau i lawr i ysgolion Cymraeg yn gwybod base genyn nhw ddim siawns o fynd mewn achos yr ardal maen nhw'n byw.

"Maen nhw'n byw yn rhy bell o'r ysgolion. Ond bydd hyn yn hwb mawr i addysg Gymraeg yn Wrecsam."

Straeon perthnasol