Pwy sy'n cofio... talu i groesi Cob Porthmadog?

Published

Roedd yn olygfa gyfarwydd iawn i ymwelwyr â thref Porthmadog i weld tagfeydd hir o draffig yn aros i dalu pump ceiniog i groesi'r Cob i mewn i'r dref. Ydych chi'n cofio talu'r 5c?

media captionPwy sy'n cofio gorfod talu 5 ceiniog i groesi Cob Porthmadog?

Hefyd o ddiddordeb: