Tri char mewn gwrthdrawiad ger Llandeilo

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Google Maps
disgrifiad o’r llunFe ddigwyddodd y gwrthdrawiad rhwng Derwen-fawr (sydd wedi'i farcio'n goch) a Llandeilo

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub y De yn dweud iddynt gael eu galw wedi i dri char wrthdaro ger Llandeilo brynhawn Sul.

Bu'n rhaid rhyddhau un plentyn wedi iddo gael ei gaethiwo.

Cafodd y plentyn ac un person arall, a oedd wedi'i anafu, eu cludo i ysbyty mewn ambiwlans.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r ffordd rhwng Derwen-fawr a Llandeilo am 16:28.

Does dim mwy o wybodaeth ar hyn o bryd.