Miloedd o seiclwyr yn cystadlu yn ras Velothon Cymru

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llunVelothon Cymru

Roedd nifer o ffyrdd ar gau yn ne-ddwyrain Cymru ddydd Sul wrth i dros 8,000 o seiclwyr gymryd rhan yn Velothon Cymru.

Roedd tri chwrs eleni, gyda'r ddwy ras hiraf yn dechrau ac yn gorffen yng Nghaerdydd.

Roedd y ras fyrraf - 37 milltir (60km) - hefyd yn dod i ben yn y brifddinas ond yn dechrau ym Mrynbuga.

Dyma'r pedwerydd tro i'r digwyddiad gael ei gynnal.

ffynhonnell y llunVelothon Cymru

Llynedd fe wnaeth y Velothon ddenu 15,000 o seiclwyr amatur a phroffesiynol.

Mae'r ras hiraf - 87 milltir (140km) - yn mynd trwy Fannau Brycheiniog, Pont-y-pŵl, Trecelyn a Chaerffili.

78 milltir (125km) yw hyd y ras arall.

ffynhonnell y llunVelothon Cymru
disgrifiad o’r llunMap yn dangos y ffyrdd ar gau yng nghanol Caerdydd

Roedd Cyngor Caerdydd wedi rhybuddio trigolion am y ffyrdd i sicrhau diogelwch pawb sy'n cystadlu neu'n gwylio.

Ond roedd trefnwyr yn dweud bod nifer y ffyrdd oedd ar gau eleni yn "sylweddol is" na'r llynedd.

Fe agorodd y ffordd ddiwethaf am 17:00 nos Sul.

Y person cyntaf i gwblhau y ras hiraf oedd Robert Grover, aelod o dîm Velo Club Walcot o Gaerfaddon - fe groesodd e'r llinell mewn tair awr, 45 munud a 49 eiliad.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol