6 cwestiwn i weld pa mor Eisteddfodol ydych chi

Ar ddechrau'r Eisteddfod Genedlaethol, mae rhai pobl wedi cynhyrfu'n lân, tra bod eraill ddim hyd yn oed yn gwybod am fodolaeth yr ŵyl.

Ond i ba garfan y'ch chi'n syrthio?

★ Os na fydd yr holiadur yn ymddangos ar eich dyfais, pwyswch yma ★

Efallai o ddiddordeb: