A ddylen ni gefnogi Lloegr yng Nghwpan y Byd?

Fel pob tro mae Cwpan y Byd yn codi ei ben, mae yna drafod chwyrn ynglŷn â'r cwestiwn bythol; a ddylai Cymry gefnogi Lloegr yn y bencampwriaeth?

Mae rhai Cymry'n teimlo'n gryf yn erbyn y syniad a llawer o drin a thrafod wedi bod ar Twitter.

"Fedra i ddim credu na fyddai unrhyw gefnogwr Cymru… neu newyddiadurwr pêl-droed o ran hynny, yn meddwl am Loegr fel ein gwrthwynebwyr....," meddai @blogdroed mewn cyfres o negeseuon ar Twitter.

Nid casineb sy'n golygu nad yw'n cefnogi tîm Lloegr, meddai, ond y ffaith mai nhw yw ein gwrthwynebwyr mwyaf.

Mae chwarae yn eu herbyn, meddai, yn debyg i ornest Dafydd a Goliath, ac rydyn ni bron a marw eisiau cael 'one-up' ar y cawr.

Mae'n hel atgofion am y noson wych ond torcalonnus yn Lens yn ystod yr Euros, pan gafodd lawer o hwyl gyda chefnogwyr Lloegr, er iddyn nhw guro Cymru yn y diwedd. Ac fel mae'n ei ddweud, roedden nhw eisiau ein curo ni hefyd...

Ond mae'r awdur Euron Griffith yn cefnogi ein cymdogion agosaf, a ddim yn deall pam nad yw pawb yn Nghymru yn gwneud hefyd.

Yma mae'n egluro pam:

Pam lai cefnogi Lloegr?

'Dan ni'n byw yn agos i Loegr, ges i fy addysg brifysgol yno, dwi'n briod â rhywun o Loegr, a ma' lot o'n ffrindiau i oddi yno. Felly 'sa'n rhyfedd i mi i beidio.

Mae fy ffrindiau i'n meddwl ei fod o'n od fod pobl o Gymru ddim yn cefnogi Lloegr (roedden nhw'n cefnogi Cymru yn yr Euros...) a dwi'n cytuno.

Dwi'n ei ffeindio fo'n ridiculous fod pobl yn cefnogi timoedd fel Everton, Lerpwl, Man City, Leeds, Man Utd yn ystod y tymor pêl-droed, ond yr eiliad maen nhw'n rhoi crys gwyn amdanyn nhw, maen nhw'n cael eu troi yn elynion.

Clywed yr un hen stori...

Ges i'n nwyn i fyny i beidio â chefnogi Lloegr. Roedd fy nhad yn berson addfwyn ac yn ŵr bonheddig - ond am ryw reswm, doedd o ddim eisiau gweld Lloegr yn ennill - ac wastad yn deud "os 'sa nhw'n ennill, 'nawn ni'm clywed diwedd y peth".

Ond faint o weithiau 'dan ni'n clywed am Gareth Edwards yn sgorio cais yn erbyn yr All Blacks?! Mae pawb yr un peth. Os 'sa Cymru 'di ennill yr Euros, 'sa ni dal yn mynd ymlaen am y peth. A chwarae teg, roedd ennill Cwpan y Byd yn 1966 yn dipyn o gamp.

Image caption Mae yna dal lawer o sôn am lwyddiant Cymru yn Euro 2016

Wrth gwrs, os 'sa Cymru yng Nghwpan y Byd, 'sa'n wahanol... ond dydy Cymru ddim yna. Ac yn amlwg, dwi ddim yn sefyll ac yn rhoi salute pan mae God Save the Queen yn dod 'mlaen.

Ond mae llawer o'n diwylliant ni yn dod o Loegr - mae'n diwylliant ni yn gyfuniad o hynny a'r traddodiad Cymreig. Dwi 'di cael fy nylanwadu lot gan ddiwylliant Lloegr - Monty Python, The Beatles ayyb. Felly dwi'm yn gweld pam ddylwn i roi stop ar hynny yn ystod Cwpan y Byd.

"Agwedd anghynnes"

Dwi ddim yn dallt y meddylfryd o "dwi ddim am eich cefnogi chi, dwi'n eich casáu chi, dwi isho i chi golli yn erbyn tîm dwi'n gwybod dim amdanyn nhw..." Mae'r agwedd yn blentynnaidd.

Os ydy o'n ysgafn ac yn laff, grêt. Ond pan mae pobl yn mynd o ddifri' am y peth, a dwi'n teimlo rhyw fath o gasineb, dwi'n tynnu'r llinell.

Image caption Mae Euron yn gobeithio am fwy o goliau gan Harry Kane

Mae rhai pobl yn trio dod â gwleidyddiaeth a Chymreictod i mewn i'r peth - "alli di ddim bod yn Gymro os ti'n cefnogi Lloegr yn Cwpan y Byd", - mae hynny'n nonsens llwyr.

Ond mae hyn yn mynd yn ôl blynyddoedd - 'dan ni dal yn teimlo o dan gysgod Lloegr.

Dwi'n meddwl mai un ffordd i ddangos ein cryfder ydy i ddweud "'nawn ni eich cefnogi chi, 'chos 'sganddon ni ddim problem efo hynny - 'dan ni'n hapus i'ch gweld chi'n llwyddo". Mae pawb angen bod yn lot fwy positif am y peth, a chael agwedd llai anghynnes.

Pynciau Cysylltiedig