Cynnig sgrinio rhagofalus ar ddau safle gofal plant

e.coli Image copyright Thnkstock

Mae swyddogion iechyd wedi cynnig sgrinio yn dilyn tri achos o E.coli yn Sir Conwy.

Nid yw tarddiad yr haint yn glir, ond mae dau safle gofal plant wedi cau o'u gwirfodd i leihau'r tebygrwydd o'r haint yn lledaenu.

Bydd plant a staff y ddau safle yn cael eu sgrinio cyn eu bod yn ailagor.

Daeth cadarnhad fod tri achos o E.coli 0157 o fewn yr un teulu.

Mae'r tri sydd wedi eu heintio bellach yn ôl adref ac yn gwella.

Symptomau difrifol

Dywedodd Dr Graham Brown o Iechyd Cyhoeddus Cymru fod y cyflwr yn gallu achosi dolur rhydd difrifol.

"Mewn rhai achosion mae'n gallu achosi i'r aren fethu ac mae'n gallu arwain at farwolaeth.

"Yn aml, mae E.coli 0157 oherwydd plant ifanc yn dod i gysylltiad gydag anifeiliaid fferm.

Mae hefyd yn cael ei gysylltu gyda bwyta bwyd wedi ei heintio neu yfed llaeth heb ei basteureiddio."

Dylai unrhyw un sy'n poeni gysylltu â'u meddyg teulu neu Galw Iechyd Cymru ar 0845 4647.