Colli 200 o swyddi ym manc Barclays Caerdydd

Safle Barclays ym Mhentwyn
Image caption Safle Barclays ym Mhentwyn

Mae undeb Unite wedi condemnio banc Barlcays ar ôl i'r cwmni gyhoeddi bydd cyfanswm o mwy na 200 o swyddi'n cael eu colli yn eu swyddfeydd yng Nghaerdydd.

Fe gafodd tua 170 aelod o staff yn adran dechnoleg a gwasanaethau gweithrediadau sydd wedi'i lleoli ym Mhentwyn, Caerdydd wybod fod eu gwaith yn cael ei drosglwyddo i safle yn Northampton, a bod 30 swydd yn symud i India.

Mae Unite, sy'n cynrychioli staff Banc Barclays wedi galw ar y cwmni i oedi ac i ailystyried ei strategaeth fusnes yn y DU.

Dywedodd swyddog rhanbarthol Unite Cymru, Andrea Jones: "Mae cwmni Barclays wedi penderfynu torri'r swyddi ar sail syniad busnes gwallus.

"Mae'n newyddion dinistriol i'n haelodau sy'n gweithio ar y safle ym Mhentwyn," meddai.

Mae Barclays wedi ymateb drwy ddweud fod:

  • 171 rôl yn yr adran gwasanaethau masnachol yn symud o Gaerdydd i Northampton, gyda 13 rôl yn symud i Noida, a 50 yn parhau yng Nghaerdydd.
  • Mae 19 rôl gwasanaethau technegol masnachol yng Nghaerdydd yn cael eu heffeithio
  • Bydd 11 o'r rheiny yn diflannu, tair rôl yn symud i Northampton, pump yn symud i Pune a 78 yn parhau yng Nghaerdydd.
  • Daeth cadarnhad hefyd bydd 205 o swyddi'n parhau yng Nghaerdydd gyda 44 swydd newydd yn cael eu hysbysebu.

'Gweithio'n effeithiol'

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Barclays, Mike Britton: "Mae Barclays yn gweithio'n galed i wireddu gofynion cwsmeriaid ac i sicrhau mai'r cwsmer sydd wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud.

"Rhan o'r gwaith yma yw sicrhau fod ein gweithwyr yn gallu gweithio'n fwy effeithiol drwy ddod a thimoedd at ei gilydd ac i adeiladu synergedd rhwng y tîm gweithrediadau a'r tîm technolegol," meddai.

Mae Barclays wedi cadarnhau bydden nhw'n canolbwyntio ar chwilio am opsiynau gwaith arall i'r holl staff sydd wedi cael eu heffeithio o fewn Grŵp Barclays.

Image caption Y Cyng. Huw Thomas yw arweinydd Cyngor Caerdydd

Dywedodd Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cyng. Huw Thomas: "Mae hwn yn newyddion gan Barclays sy'n peri llawer o ofid. Mae fy meddyliau cyntaf ar y bobl a fydd yn colli eu swyddi.

"Amcan allweddol ein strategaeth Uchelgais Prifddinas yw dod â mwy o swyddi sy'n talu'n well i Gaerdydd. Fel Cyngor rydym yn gwneud ein gorau glas i hwyluso hynny.

"Mae'r sector cyllid yn gyflogwr pwysig yn y ddinas, mae'n sector rydym yn gweithio'n galed gyda phartneriaid i'w weld yn datblygu ac yn ffynnu.

"Wrth ystyried hynny, rwy'n cael penderfyniad Barclays yn anodd ei ddeall ond ar hyn o bryd mae fy meddyliau gyda'r bobl yr effeithir arnynt ac rwy'n gobeithio y byddant yn gallu dod o hyd i waith cyn hir. Byddwn yn gwneud popeth y gallwn i helpu."

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i'r newyddion, a dywedodd llefarydd: "Mae hyn yn newyddion hynod o siomedig ac mae ein meddyliau gyda phawb sydd wedi'u heffeithio.

"Bydd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates yn cwrdd gyda rheolwyr Barclays ddydd Gwener i drafod cynlluniau ar gyfer dyfodol Caerdydd.

"Byddwn yn gweithio gyda'r sector a'r undebau i gefnogi'r rheiny sydd wedi cael eu heffeithio ac i'w cynorthwyo i ddod o hyd i waith arall cyn gynted a phosib."

Pynciau Cysylltiedig