Dyn yn marw wedi damwain ar yr A5 ger Cerrigydrudion

Damwain ffordd

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cadarnhau fod dyn wedi marw yn dilyn damwain ffordd ar yr A5 ger Cerrigydrudion yr wythnos ddiwethaf.

Fe ddigwyddodd y ddamwain t tua 9:20 ddydd Mercher 6 Mehefin wedi gwrthdrawiad yn cynnwys car Ford Mondeo lliw tywyll a cherbyd gwersylla VW llwyd yn ardal Glasfryn.

Roedd y dyn a fu farw yn gyrru'r cerbyd gwersylla. Bu farw yn Ysbyty Glan Clwyd ddydd Sadwrn ar ôl iddo yntau a chyd-deithiwr gael eu cludo yno wedi'r ddamwain.

Mae gyrrwr y car yn dal i gael triniaeth at anafiadau difrifol mewn ysbyty yn Stoke ar ôl cael ei gludo yno mewn hofrennydd.

Dywedodd y Sarsiant Emlyn Hughes o Uned Plismona Ffyrdd Heddlu'r Gogledd bod yr ymchwiliad i'r ddamwain yn parhau, a'u bod yn dal eisiau clywed gan unrhyw un all gynnig gwybodaeth.

Pynciau Cysylltiedig