Ysgolion newydd Y Trallwng i gostio £3.8m yn fwy

Safle Ysgol Maesydre
Image caption Bydd yr ysgol newydd yn cael ei hadeiladu ar safle Ysgol Maesydre

Bydd prosiect ysgolion newydd Powys yn ardal Y Trallwng yn costio £3.8m yn ychwanegol - mae cyfanswm cost y prosiect bellach dros £16m.

Penderfyniad CADW i restru un o adeiladau'r dref, oherwydd ei bensaeniaeth, sy'n gyfrifol am y cynnydd o bron i £30%.

Bwriad Cyngor Powys oedd dymchwel hen ysgol Maesydre, er mwyn adeiladu ysgol benodedig Gymraeg gyntaf Y Trallwng - ond nawr maen rhaid addasu'r cynlluniau.

Bydd y gwaith o adeiladu ysgol cyfrwng Saesneg Yr Eglwys yng Nghymru yn parhau heb oedi.

Ym mis Medi 2017 cafodd ysgol gynradd Cymraeg gyntaf Y Trallwng ei sefydlu dros dro ar safle hen Ysgol Ardwyn, gyda dros 70 yn mynychu'r ysgol.

Oedi

Mae penderfyniad CADW yn golygu y bydd oedi cyn dechrau ar y gwaith o adeiladu yr ysgol Gymraeg newydd.

Fydd yr ysgol ddim yn barod tan o leiaf Medi 2020.

Dywedodd Lindsey Phillips, cadeirydd llywodraethwyr Ysgol Gymraeg Y Trallwng: "Maen bwysig cofio bod rhan sylweddol o'r arian yma yn cael ei wario ar symud tir ar safle yr ysgol Saesneg.

"Felly, mae'r prosiect cyfan yn mynd i gostio mwy, nid yn unig cost yr ysgol Gymraeg."

Mae 50% o gyllideb prosiect ysgolion Y Trallwng yn dod o gronfa ysgolion Llywodraeth Cymru.

Mae cyllideb y llywodraeth yn gorfod cael ei wario erbyn 2019.

Image caption Yn ôl Lindsey Phillips, cadeirydd llywodraethwyr Ysgol Gymraeg Y Trallwng rhaid cael arian ychwanegol i gyllido yr ysgol Gymraeg

Mae oedi ar adeiladu Ysgol Gymraeg Y Trallwng yn creu ansicrwydd ariannol.

"Y Llywodraeth sydd wedi rhestru'r adeilad ac felly nhw sydd mewn ffordd wedi creu yr angen i godi mwy o bres," ychwanegodd Lindsey Phillips.

"Os hynny, mae'n bwysig bod cyllideb newydd yn cael ei sicrhau gan Lywodraeth Cymru.

"Dydy hi ddim yn bosib gwireddu yr ysgol Gymraeg heb y gost ychwanegol yma, ac mae adnewyddu adeiladau yn cymryd mwy o amser ac yn costio mwy o bres."

Mewn dogfennau fydd yn cael eu cyflwyno i'r cabinet ddydd Mawrth mae Cyngor Powys yn dweud bod ailddylunio wedi arwain at gynnydd yng nghost y prosiect.

Mae hyn oherwydd:

  • Costau ailgynllunio sy'n gysylltiedig ag ailfodelu adeilad rhestredig;
  • Arbedion na ellir eu gwneud oherwydd bod yr ysgolion bellach yn cael eu hadeiladu un ar ôl y llall yn hytrach nag ar yr un pryd;
  • Ymchwiliad pellach ar safle Heol Salop a'r angen am waith tirlenwi.

Bydd y cais i gabinet Cyngor Powys gymeradwyo y cynnydd o £3.8m yn y gyllideb yn cael ei drafod mewn cyfarfod yn Llandrindod ddydd Mawrth.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol