Rhybudd i deithwyr trenau yn ne Cymru

trenau
Image caption Bydd y gwaith yn effeithio ar wasanaethau o orsaf Caerdydd Canolog

Mae teithwyr ar drenau yn ne Cymru yn cael rhybudd i wirio'r amserlen cyn teithio gan ddechrau bore Sadwrn.

Fe fydd newidiadau i rai gwasanaethau er mwyn gwneud gwaith ar y brif lein ac yng ngorsaf Caerdydd Canolog rhwng 16 Mehefin a 6 Gorffennaf.

Dywedodd Network Rail eu bod nhw, ynghyd â chwmnïau trenau Arriva a GWR, i gadw pobl i symud, ond fe fydd bysys yn cludo teithwyr ar rai llwybrau a bydd gwasanaethau'n rhedeg yn llai aml mewn mannau eraill.

Roedd cwmni GWR eisoes wedi cyhoeddi y bydd Twnnel Hafren ar gau am gyfnod, sy'n golygu y bydd trenau rhwng Caerdydd a Llundain yn rhedeg bob awr, ond yn cymryd 40 munud yn hirach.

Dywedodd Network Rail y bydd amserlen ddiwygiedig ar gael pum niwrnod cyn bob un o'r wythnosau pan fydd y gwaith yn digwydd.

Rob Mullen yw cyfarwyddwr gweithredu cwmni GWR, a dywedodd: "Mae'r gwaith yma'n hanfodol wrth drydaneiddio'r rheilffordd, ac rydym yn cynghori teithwyr i gynllunio'u taith o flaen llaw."

Straeon perthnasol