Cymeradwyo cais dadleuol i agor Premier Inn yn Nhyddewi

Tyddewi

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cymeradwyo cais cynllunio i godi gwesty newydd yn Nhyddewi.

Mae'r penderfyniad i ganiatáu codi Premier Inn yno yn un dadleuol, gan fod nifer o bobl yn yr ardal yn gwrthwynebu'r cynlluniau.

Yn unol â'r cynllun, byddai gwesty tri llawr a thŷ bwyta yn cael eu hadeiladu, yn ogystal â 38 tŷ fforddiadwy a 32 o dai i fynd ar werth ar y farchnad agored.

Mae grŵp NOPI - No to Premier Inn - yn dadlau y byddai'r datblygiad yn cael effaith sylweddol ar y darparwyr llety sydd yno'n barod.

Yn ôl cefnogwyr, fe fyddai'r ardal yn elwa o'r datblygiad.

Image caption Fe ddaeth cefnogwyr a gwrthwynebwyr i'r cynlluniau i'r cyfarfod fore Mercher
Image copyright Whitbread/Ateb/Swangate
Image caption Mae'r cais yn cynnwys adeiladu 38 o dai fforddiadwy, yn ogystal â'r gwesty

Roedd y cyfarfod o bwyllgor rheoli datblygiad y Parc Cenedlaethol fore Mercher yn orlawn o gefnogwyr a gwrthwynebwyr i'r cynllun.

Yn ystod y cyfarfod, mynegodd Graham Perkins, llefarydd ar ran y gwrthwynebwyr ei bryderon, gan ddweud y byddai codi gwesty corfforaethol ar lecyn gwyrdd o fewn y parc cenedlaethol yn gosod cynsail peryglus.

Image caption Mae grŵp gafodd ei sefydlu i wrthwynebu agor y gwesty wedi casglu miloedd o enwau

Ond siaradodd y cynghorydd sir lleol, David Lloyd, o blaid y cais, gan ddadlau bod yna angen dybryd am y 38 o gartrefi fforddiadwy sydd hefyd yn rhan o'r cais.

Fe bleidleisiodd aelodau'r pwyllgor cynllunio o blaid y cynllun, gan roi'r cyfrifoldeb o roi'r caniatâd terfynol yn nwylo swyddogion y parc.

Mae'r gwrthwynebwyr yn ystyried gwneud cais am adolygiad barnwrol.

Straeon perthnasol