S4C: Mwy'n gadael na sy'n symud i Gaerfyrddin yn barhaol

S4C Image copyright S4C

Mae mwy o weithwyr S4C yn gadael eu swyddi na sydd wedi ymrwymo i symud i'r pencadlys newydd yng Nghaerfyrddin, gall BBC Cymru ddatgelu.

Bydd y darlledwr yn adleoli o Gaerdydd i ganolfan Yr Egin yn ddiweddarach eleni.

Yn ôl cadeirydd pwyllgor diwylliant y Cynulliad, Bethan Sayed, mae'r ffigyrau'n codi cwestiynau am strategaeth y sianel.

Dywedodd S4C ei bod yn "galonogol" bod cymaint o aelodau staff wedi ymrwymo i symud i Gaerfyrddin.

Hysbysebu swyddi

Cafodd 54 o swyddi eu hadnabod fel rhai fyddai'n symud o gartref presennol S4C yn Llanisien i'r adeilad newydd ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Yn ôl ffigyrau sydd wedi eu rhyddhau i raglen Post Cyntaf BBC Radio Cymru mae 34 aelod o staff wedi datgan bwriad i symud i'r Egin - naw yn barhaol, a 25 ar gyfnod arbrofol.

Mae 12 aelod o staff presennol wedi penderfynu peidio derbyn y cynnig i adleoli, ac mae nifer o'r swyddi eisoes wedi eu hysbysebu.

Bydd staff sy'n gweithio yng Nghaerdydd ar hyn o bryd yn cael hawlio costau teithio i Gaerfyrddin am hyd at 12 mis.

Image copyright PCDDS
Image caption Mae disgwyl i staff S4C ddechrau gweithio yn Yr Egin o fis Medi ymlaen

Bydd 70 o weithwyr yn parhau i gael eu cyflogi yng Nghaerdydd dros dro, ond y disgwyl ydy y bydd "canran sylweddol" yn trosglwyddo i gyflogaeth y BBC fel rhan o brosiect i gydleoli gweithgareddau technegol.

Y disgwyl ydy y bydd staff yn dechrau gweithio o'r Egin ym mis Medi eleni.

Dywedodd Ms Sayed ei bod yn credu bod S4C "efallai wedi methu yn y ffordd maen nhw wedi hysbysebu'r syniad o symud swyddi o Gaerdydd i rannau eraill o Gymru".

"Os mai'r strategaeth oedd symud y swyddi hynny i Gaerfyrddin, sut all hynny fod yn llwyddiant os dyw e ddim yn digwydd?" gofynnodd.

'Calonogol'

Dywedodd S4C ei bod yn "galonogol" bod cymaint o aelodau staff wedi ymrwymo i symud i Gaerfyrddin ar gyfnod arbrofol.

Ychwanegodd llefarydd bod 11 o swyddi eisoes wedi cael eu hysbysebu ar gyfer gweithio yn Yr Egin, a bod "y diddordeb yn y swyddi gan bobl yr ardal yn galonogol, gyda safon a nifer y ceisiadau roedd S4C yn ei ddisgwyl".

"Un o amcanion S4C trwy adleoli i Gaerfyrddin oedd cynnig swyddi o safon. Mae'n braf gweld yr amcan yma'n cael ei wireddu," meddai.

Mae S4C wedi dweud yn y gorffennol y bydd symud o Gaerdydd i Gaerfyrddin yn "gost niwtral".

Dywedodd llefarydd ar ran Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant eu bod yn edrych ymlaen at groesawu'r sianel, ond mai "mater i S4C yw'r trafodaethau gyda'i staff o ran yr adleoli".

Ychwanegodd arweinydd Cyngor Sir Gâr, Emlyn Dole ei bod yn "fater i staff unigol os ydyn nhw eisiau symud i'n sir brydferth ni".

"Rydyn ni'n hynod gefnogol o'r datblygiad ac yn hyderus y bydd yn llwyddiant ysgubol," meddai.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol