Gyrrwr wedi marw ar drac rasio preifat yng Ngheredigion

Canolfan Gweithgareddau Canolbarth Cymru Image copyright Google
Image caption Mae'r trac rasio preifat wedi ei leoli mewn canolfan arbenigol ar dir fferm ym Mhontrhydfendigaid

Mae dyn 24 oed wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad ar drac rasio preifat yng Ngheredigion.

Cafodd y gwasanaethau brys, gan gynnwys yr ambiwlans awyr, eu galw i Ganolfan Gweithgareddau Canolbarth Cymru ym Mhontrhydfendigaid amser cinio dydd Sul ar ôl i gar gael damwain yno.

Bu farw'r dyn o Fryste yn y fan a'r lle.

Cafodd dynes oedd yn y cerbyd ei chludo i'r ysbyty wedi iddi ddioddef mân anafiadau, ond mae hi bellach wedi cael ei rhyddhau.

Fe gadarnhaodd Heddlu Dyfed Powys eu bod nhw'n ymchwilio i union amgylchiadau'r gwrthdrawiad.

Pynciau Cysylltiedig