Gyrrwr ar ei ffôn 'eiliadau cyn gwrthdrawiad angheuol'

Craig Scott Image copyright Adrian White
Image caption Mae Craig Scott yn gwadu achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus ac achosi anaf difrifol drwy yrru yn beryglus

Clywodd Llys y Goron Abertawe bod gyrrwr yn defnyddio ei ffôn symudol eiliadau cyn lladd dynes feichiog mewn gwrthdrawiad ar yr M4.

Roedd Rebecca Evans, 27 o Ben-y-bont, wyth mis yn feichiog pan gafodd ei lladd mewn gwrthdrawiad ger Port Talbot ym mis Tachwedd 2016.

Cafodd ei mab Cian, oedd yn ddwy oed ar y pryd, ei anafu'n ddifrifol hefyd.

Mae Craig Scott, 51, yn gwadu'r cyhuddiad o achosi marwolaeth drwy yrru yn beryglus ac achosi anaf difrifol drwy yrru yn beryglus.

Roedd eisoes wedi pledio yn euog i gyhuddiad llai difrifol o achosi marwolaeth drwy yrru diofal.

'Canlyniadau trychinebus'

Clywodd y llys fod Mr Scott wedi dweud wrth yr heddlu ei fod wedi gorffen galwad llawrydd tua phum munud cyn y gwrthdrawiad.

Mae dadansoddiad o'r ffôn yn dangos fod yr alwad wedi gorffen rhwng 14 a 34 eiliad cyn taro cerbyd Ms Evans.

Image copyright Llun Teulu
Image caption Bu farw Rebecca Evans wedi'r gwrthdrawiad ar 29 Tachwedd 2016

Roedd Ms Evans, 27, yn teithio gyda'i gŵr Alex, a'i mab Cian ar ei ffordd i'w gwaith gydag elusen ddigartrefedd ar y pryd.

Cafodd y bachgen ei gludo mewn hofrennydd i'r ysbyty gydag anafiadau difrifol i'w ben.

Yn ôl yr erlynydd Miss Catherine Richards roedd canlyniadau'r gwrthdrawiad yn "drychinebus".

Clywodd y llys fod Scott yn gyrru tua 70mya a bod dim tystiolaeth fod ymgais wedi ei wneud i arafu'r car ar frys.

Dywedodd Scott fod rhywbeth wedi tynnu ei sylw ar bont cyn y gwrthdrawiad.

Mae'r achos llys yn parhau yn Llys y Goron Abertawe.