Arestio dyn wedi tanau bwriadol yn ardal Abertawe

Heddlu

Mae ditectifs sy'n ymchwilio i nifer o danau bwriadol yn ardal Abertawe wedi arestio dyn.

Mae'r dyn 30 oed hefyd wedi cael ei arestio am geisio lladrata.

Mae nifer o adeiladau wedi cael eu rhoi ar dân yn fwriadol ar strydoedd Llansamlet a Bon-y-maen rhwng 11 Mai a 1 Mehefin.

Cafodd tai ar Ffordd Carmel, Ffordd Trallwn a Ffordd Jersey yn Bon-y-maen eu rhoi ar dân.

Mae Heddlu'r De yn apelio ar unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â nhw.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Dave Peart sy'n arwain yr ymchwiliad: "Dwi'n gwerthfawrogi fod yr achosion yma wedi bod yn boenus i drigolion Llansamlet a hoffwn ddiolch i'r cyhoedd sydd wedi cynorthwyo'r ymchwiliad."