Trawsnewid Pont Menai yn set ffilm yn achosi tagfeydd

Pont Menai
Image caption Roedd Pont Menai wedi'i thrawsnewid yn set ffilm ar gyfer 'The Voyage of Dr Dolittle'

Roedd Pont Menai ar gau fore Sul wrth i griwiau drawsnewid rhan o'r sylfaen hanesyddol yn set ffilmio.

Roedd ochr Bangor o'r bont wedi'i thrawsnewid tra bod golygfa ar gyfer 'The Voyage of Dr Dolittle', sy'n cynnwys yr actor enwog Robert Downey Jr yn y brif ran, yn cael ei ffilmio.

Roedd hofrennydd i'w gweld yn hedfan o un ochr o'r bont i'r llall yn cymryd lluniau o'r awyr.

Roedd traffig yn cael ei ddargyfeirio tuag at Bont Britannia wrth i'r olygfa gael ei ffilmio.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Hofrennydd o Holywood yn tynnu lluniau awyr dros Bont Menai

Nid pawb oedd yn gwerthfawrogi gweld y criw yn ffilmio wrth i draffig gael ei ddargyfeirio at Bont Britannia er mwyn cyrraedd a gadael Ynys Môn.

Roedd cerddwyr hefyd yn cael eu hatal rhag croesi Pont Menai ac yn cael cynnig lifft mewn bws mini pan oedd y bont yn agor bob ugain munud.

Dywedodd un o'r cerddwyr wrth BBC Cymru Fyw ei fod wedi disgwyl mwy nag awr i groesi'r bont.

Roedd Steven Owen o Fangor ar ei ffordd i Borthaethwy a dywedodd fod y penderfyniad i gau'r bont yn "jôc".

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Fe ddisgrifiodd Steven Owen o Fangor y penderfyniad i gau Pont Menai yn 'jôc'

Roedd ciwiau hefyd yn datblygu wrth i lif y traffig gynyddu ar Bont Britannia.

Er i nifer o bobl ymgasglu i gael cipolwg ar ffilm Hollywood yn cael ei ffilmio, doedd dim sôn am Roberts Downey Jr sy'n chwarae prif ran Dr Dolittle yn y ffilm.

Mae disgwyl i'r ffilm 'The Voyage of Dr Dolittle' sydd hefyd yn cynnwys actorion enwog megis Emma Thompson, Antoninio Banderas a'r Cymro, Michael Sheen, gael ei ryddhau yn 2019.

Mae Pont Menai bellach wedi ailagor.

Image caption Roedd y traffig yn cael ei ddargyfeirio dros Pont Britannia gan achosi tagfeydd

Straeon perthnasol