Lluniau: Dydd Sadwrn Eisteddfod yr Urdd 2018 // In pictures: Saturday at the Urdd Eisteddfod

Ar ddiwrnod olaf y cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Maesyfed a Brycheiniog 2018, roedd yr haul yn gwenu ar griw ifanc y Pasiant Meithrin ac ar aelodau hŷn yr ysgolion ac aelwydydd.

The sun was shining on the last day at the Urdd Eisteddfod in Builth Wells while the young children took to the stage for the Mudiad Meithrin Presentation and the older Urdd members were competing to close the Eisteddfod.

Image caption Roedd Phoebe o gylch meithrin lleol yn cymryd rhan yn y Pasiant Meithrin ar lwyfan yr Eisteddfod fore Sadwrn ar y thema 'Rhy Gynnar i'r Sioe'! // Pheobe from one of the local Cylch Meithrin groups took part on the main stage in the Mudiad Meithrin Presentation
Image caption Bu'r ddau ffrind direidus yma o un o gylchoedd meithrin yr ardal yn canu am eu hoff anifeiliaid // These two friends sang about their favourite farm animals on stage... very appropriate on the Royal Welsh showground!
Image caption Aelwyd Llangwm enillodd y gystadleuaeth Ensemble Lleisiol, am eu fersiwn nhw o'r gân Watsia Di Dy hun gan Meinir Lloyd. Mae'r gân o 1969 wedi ei gwneud yn enwog unwaith eto ar raglen Tudur Owen ar BBC Radio Cymru // Members of Aelwyd Llangwm, Conwy won first prize in the Vocal Ensemble competition
Image caption Mae Osian - o'r band Candelas yn cystadlu gyda chriw Aelwyd Penllyn yn yr Eisteddfod ddydd Sadwrn. Mae'n perfformio o fath gwahanol gyda'r nos, Candelas sy'n cloi'r Eisteddfod yn y gig ar Lwyfan y Maes // Osian of the band Candelas is competing with Aelwyd Penllyn on Saturday, before taking to the stage on the Maes in the evening to perform in the gig to close the festival
Image caption Mae rhai cystadlaethau'n cael eu cynnal ar Lwyfan y Maes ym mhentref Mr Urdd. Mae Carys o Ysgol Y Preseli yn cystadlu ar yr Offer Taro Bl 10 a dan 19 oed // Some competitions are held around the Maes. Carys from Pembrokeshire is competing on the open air stage
Image caption Criw Aelwyd Pantycelyn // Members from Aberystwyth University enjoying lunch in the sun
Image caption Mae'n ddiwrnod mawr i'r myfyrwyr ac Aelwydydd ar y Maes ddydd Sadwrn. Mae Nerys, Elin ac Elain o Aelwyd JMJ, Bangor yn cystadlu mewn chwe cystadleuaeth heddiw // These students from Bangor University are hoping to make it to the stage in six competitions
Image caption Gwern, Glwys a Lleu yn pedlo i greu trydan ar stondin Llywodraeth Cymru // These three are pedalling to create electricity... here's where to come if you want to charge your mobile phone on the Maes!
Image caption Fedrwch chi ddim gadael y Maes heb gael hunlun gan y dyn ei hun... Mr Urdd! // Highlight of the week for many - a selfie with the main man Mr Urdd!