Pallial: 22 mlynedd o garchar i gyn-ddirprwy am gam-drin

Bryan Davies Image copyright Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol

Mae cyn-weithiwr cartref plant a gafwyd yn euog o nifer o droseddau rhyw hanesyddol yn erbyn bechgyn dan ei ofal wedi'i ddedfrydu i 22 mlynedd yn y carchar.

Roedd Bryan Davies, 71 oed ac o West Redhill yn Surrey, wedi gwadu 29 o gyhuddiadau hanesyddol o gam-drin 11 o gyn-breswylwyr uned Eirianfa yng nghartref Neuadd Ystrad, Llangollen yn y 1970au pan oedd yn ddirprwy bennaeth yno.

Ond fe benderfynodd rheithgor yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ei fod yn euog o'r cyhuddiadau yn ei erbyn.

Yn dilyn y dyfarniadau llawn, fe gafodd y rheithgor wybod fod Davies wedi ceisio lladd ei hun yn gynharach yn yr wythnos.

Image caption Cafodd Bryan Davies ei arestio yn 2013 ar ôl cwynion am ei ymddygiad, ond cyn iddo gael ei gyhuddo fe wnaeth ffoi o'r wlad i Ynys Gozo yn Malta

Fe gafodd Davies ei arestio yn 2013 ar ôl cwynion am ei ymddygiad, ond cyn iddo gael ei gyhuddo fe wnaeth ffoi o'r wlad i Ynys Gozo yn Malta.

Daeth 11 o ddynion sydd bellach yn eu 50au yn eu blaenau i wneud honiadau o ganlyniad i ymchwiliad Pallial - ymchwiliad yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol i achosion hanesyddol o gam-drin plant.

Wedi'r ddedfryd dywedodd Karen Mullin o Wasanaeth Erlyn y Goron (CPS): "Fe wnaeth Bryan Davies ddefnyddio ei sefyllfa ddylanwadol i gymryd mantais o fechgyn ifanc, drwy addo nwyddau iddyn nhw ac ymweld â'u cartrefi er mwyn ennill eu ymddiriedaeth.

"Roedd y gamdriniaeth wedi'i gynllunio ac yn bwrpasol."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol