Cymro fu'n wael yn diolch am arian i'w gludo o Wlad Thai

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Bellach mae Ifor Glyn yn trefnu trip i fynd yn ôl i'r Dwyrain Canol

Mae Cymro oedd yn ddifrifol wael mewn ysbyty yn Bangkok wedi dweud wrth BBC Cymru Fyw ei fod yn ddiolchgar i bobl a gododd bron i £10,000 i'w hedfan adre i gael triniaeth.

Cafodd Ifor Glyn o Abertawe, sy'n adnabyddus am ei waith ym myd cyffuriau, niwmonia tra roedd ar ei wyliau yng Ngwlad Thai ym mis Ionawr.

Cafodd ymgyrch ei lansio i ddod ag ef yn ôl i Brydain ar ôl i'w gwmni yswiriant wrthod talu am ei driniaeth.

Llwyddodd teulu a ffrindiau i godi £9,700 ar ôl sefydlu tudalen apêl, ond erbyn hyn mae ei gwmni yswiriant wedi cytuno i dalu ei gostau.

Cefnogaeth y Cymry

Treuliodd Mr Glyn, sydd bellach yn Gyfarwyddwr ar Ganolfan Gofalwyr Abertawe, bron i dri mis yn yr ysbyty yng Ngwlad Thai ac ym Mangor wrth iddo barhau i fyw gyda sgîl-effeithiau'r salwch.

Yn ei gyfweliad cyntaf ers dychwelyd adref fe ddywedodd wrth Cymru Fyw ei fod yn hynod ddiolchgar am y gefnogaeth.

"Mae'r cyfanswm o gefnogaeth gefais i a fy nheulu pan o'n ni yn ysbyty yn Thailand ac ar ôl dod adref hefyd yn anhygoel.

"'Swn i'n licio diolch wrth gwrs i'n nheulu a'n ffrindiau ac i bawb ar hyd a lled Cymru rili sydd wedi dod allan a dangos eu cefnogaeth i ni fel teulu.

"Lwcus mi nath y cwmni yswiriant dalu yn y pendraw ond yn bendant mae angen diolch i bawb am fod mor barod i ddangos cefnogaeth."

Image caption Roedd ffrind Mr Glyn, Elfyn 'Chum' Jones yn cysylltu gyda'r teulu yng Nghymru drwy gyswllt fideo

Roedd Mr Glyn yn mwynhau gwyliau dros y flwyddyn newydd pan aeth yn sâl ddiwrnod cyn oedd fod i hedfan adref.

"P'nawn cynt r'on i'n dechrau teimlo'n sâl fel bod gen i oerfel...bo 'fi'n crynu, gofyn am feddyg i ddod ata'i i'r gwesty.

"Mynd â fi mewn yn syth i'r ysbyty a dweud eu bod nhw am gadw fi mewn dros nos. Wedyn dyma fi'n mynd yn anymwybodol a chofio fawr o ddim am bron i ddau fis.

"O ran fi'n hun ma'n siŵr 'swn i'n deud bod o yn fwy o broblem i'n nheulu, brawd a chwaer a mam oedd yna ar y pryd yn hytrach na fi achos o'n i'n anymwybodol...dwi'n cofio darnau bach ohono fo ond nhw oedd yn gweld. os liciwch chi, y darnau gwaetha o fo gyd.

"Y nhw oedd yn gorfod delio efo'r problemau a gorfod cael fi adre ac yn y blaen, so 'da chi'n gweld os wbath y nhw nath ddelio efo'r amser gwaetha."

Dychwelyd i Wlad Thai

Mae Mr Glyn yn dweud ei fod yn rhwystredig nad oes modd iddo ddiolch yn bersonol i'r holl gyfranwyr i'w ymgyrch codi arian.

"Ym Mangor naethon nhw sôn am crowdfunding yn y lle cynta, a chlywed bod hwn a hwn wedi rhoi pres neu hwn a hwn. Ac yn aml iawn pobl o'n ni ddim 'di clywed amdanyn nhw, pobl o'n ni ddim 'di gweld ers blynyddoedd ella.

"Ond yn anffodus beth sydd wedi digwydd, am bo' ni ddim 'di gorfod derbyn yr arian, bod yr enwau i gyd wedi mynd a bo fi ddim wedi gallu gweld nhw fy hun i allu diolch i bobl. So chi'n gweld mae'n rhyw deimlad, os liciwch chi, bittersweet.

"Wrth gwrs dwi'n ddiolchgar bod pobl wedi dangos cefnogaeth ond bechod bo' fi ddim 'di gallu diolch i bobl am eu cefnogaeth."

Wythnos nesaf bydd wythnos lawn gyntaf Mr Glyn yn y gwaith ers iddo ddychwelyd adref i Abertawe - bron i bum mis ar ôl iddo fynd yn sâl.

"Yn feddyliol, dwi yn ôl fel o'n i yn iawn. Mae gen i ychydig bach o drafferth cerdded ond dwi'n meddwl ddeith hynny'n ôl efo ymarfer.

"Be dwi angen weld ydy ychydig o normalrwydd i fi, y teulu, a'n ffrindiau o'n cwmpas i. A gobeithio bod ni'n edrych ar y misoedd sydd i ddod fydd yn llai dramatig gobeithio."

Er y ddrama ym mis Ionawr, mae Mr Glyn eisoes yn bwriadu dychwelyd i'r Dwyrain Pell.

"Mae fy ffrind doth efo fi i Wlad Thai a finnau yn edrych ymlaen at fynd yn ôl ym mis Tachwedd, ond fyddai'n bendant yn chwilio os oes ffordd o gael vaccination yn erbyn niwmonia!"

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol