Lluniau: Dydd Iau Eisteddfod yr Urdd 2018 // In pictures: Thursday at the Urdd Eisteddfod

Diwrnod y Cadeirio yn Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed. Dyma rai o'r golygfeydd o'r Maes yn Llanelwedd ddydd Iau.

It was a busy day at the Urdd Eisteddfod in Builth Wells as the chairing of the bard ceremony took place. Here are some of the scenes from the Maes on Thursday.

Image caption Osian Wyn Owen o'r Felinheli enillodd y gadair mewn seremoni ddydd Iau // Osian Wyn Owen from Felinheli was the winner of the Chair at the 2018 Urdd Eisteddfod
Image caption Y dorf ar y maes... cyn y glaw // The crowds arriving at the Maes... before the rain
Image caption Yr actores Nia Roberts ydy Llywydd y dydd ar faes yr Urdd ddydd Iau // The actress Nia Roberts was the President of the day
Image caption Meibion ac wyrion Gwenda Owen, ar y diwrnod y mae'n hi'n derbyn Tlws John a Ceridwen Hughes am ei chyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid Cymru // The family of Gwenda Owen, who was recognised for her significant contribution to youth work in Wales
Image caption Y teulu Pike o Bontypridd yn mwynhau hufen iâ ar ôl bore o ragbrofion gyda Ysgol Gartholwg // The Pike family from Pontypridd enjoying an ice cream after a morning of prelims with Ysgol Gartholwg
Image caption Glenys a'i merch Fflur yn gwirfoddoli ar stondin Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Fro 2019. "Dewch yn llu i'r brifddinas flwyddyn nesa'" yw'r neges! // Glenys with her daughter Fflur volunteering for the Cardiff Urdd Eisteddfod 2019
Image caption Poppy o Gaerdydd yn rhoi gwên i mam, ar y wal ddringo // Poppy from Cardiff giving her mother a reassuring smile before she starts to climb the wall
Image caption Mwynhau perfformiad Los Blancos ar lwyfan y Maes yn yr haul cynnes amser cinio // The sun came out and it was a perfect opportunity to enjoy the band Los Blancos performing on the Maes
Image caption Hir yw pob aros am ginio... // Patiently waiting for lunch...
Image caption Chwaer a brawd, Martha a Garmon yn creu cacen o dywod wrth y gegin fwd, ym mhabell y Mudiad Meithrin // Brother and sister Martha and Garmon making a cake out of sand
Image caption Richard James yn mwynhau arlwy yr Eisteddfod, ef sy'n gyfrifol am y sgrin fawr ar y Maes // Richard James enjoying some of the facilities at the Eisteddfod - Richard is responsible for the big screen on the Maes