Archif: Trafodaeth am ddyfodol yr Urdd o 1972

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Ydy hi'n bryd i'r Urdd fod yn fwy gwleidyddol? Trafodaeth o 1972

Mae wedi bod yn wythnos lle mae'r Urdd wedi cyhoeddi cynlluniau i drafod newidiadau mawr yn y dyfodol.

Gan sefydlu panel i edrych mewn i'r posibilrwydd o sefydlu lleoliad yr Eisteddfod flynyddol mewn un neu ychydig iawn o safleoedd, a phartneriaethau newydd gyda mudiadau megis Stonewall, mae'r Urdd yn ceisio datblygu ac esblygu'n gyson wrth gamu tuag at ei ganmlwyddiant yn 2022.

Ond nôl yn 1972, adeg hanner canmlwyddiant y mudiad, roedd pobl hefyd yn trafod rôl a dyfodol yr Urdd, ac er i rai elfennau fod yn wahanol o bosib, mae'n syndod cyn lleied sydd wedi newid mewn gwirionedd.

Sawl un o'r sylwadau hyn y'ch chi wedi clywed yn ddiweddar?