Teyrnged i feiciwr modur wedi gwrthdrawiad ar Ynys Môn

Gareth Wyn Roberts Image copyright Llun teulu

Mae teulu beiciwr modur fu farw mewn gwrthdrawiad ar Ynys Môn ddydd Mercher wedi talu teyrnged iddo.

Bu farw Gareth Wyn Roberts, 53 oed o Gaergybi, yn y fan a'r lle wedi gwrthdrawiad rhwng beic modur a char Ford Focus ym Mae Trearddur.

Roedd yn gweithio fel cymhorthydd dysgu yn Ysgol y Bont, Llangefni, yn chwarae'r gitâr a'r drymiau ac yn aelod o grŵp lleol Section 3.

Dywedodd ei deulu ei fod yn "ŵr a thad rhagorol i ddau o blant".

"Roedd Gareth wastad â golwg hapus ar y byd ac roedd ganddo nifer fawr o ffrindiau," meddai ei wraig, Jemma.

"Mae'r bechgyn a minnau'n ddiolchgar iawn am y gefnogaeth rydym wedi ei chael ac fe ofynnwn am lonyddwch er mwyn dod i delerau â'n colled anferthol."

Mae'r heddlu'n parhau i ymchwilio i'r gwrthdrawiad a ddigwyddodd tua 11:30 ar Lôn Sant Ffraid, ac yn apelio am wybodaeth.

Pynciau Cysylltiedig