Lluniau: Dydd Iau Eisteddfod yr Urdd 2018

Mae hi'n ddiwrnod y Cadeirio yn Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed.

Dyma rai o'r golygfeydd o'r Maes yn Llanelwedd ddydd Iau:

Osian Wyn Owen o'r Felinheli ydy Prifardd Eisteddfod Yr Urdd 2018, enillodd y gadair mewn seremoni ddydd Iau.
Image caption Osian Wyn Owen o'r Felinheli ydy Prifardd Eisteddfod Yr Urdd 2018, enillodd y gadair mewn seremoni ddydd Iau.
Torf
Image caption Y dorf ar y maes...cyn y glaw
Nia Roberts, yr actores ydy llywydd y dydd ar faes yr Urdd ddydd Iau
Image caption Yr actores Nia Roberts ydy llywydd y dydd ar faes yr Urdd ddydd Iau
Meibion ac wyrion Gwenda Owen, ar y diwrnod y mae'n hi'n derbyn Tlws John a Ceridwen Hughes am ei chyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid Cymru.
Image caption Meibion ac wyrion Gwenda Owen, ar y diwrnod y mae'n hi'n derbyn Tlws John a Ceridwen Hughes am ei chyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid Cymru.
Teulu o Bontypridd
Image caption Y teulu Pike o Bontypridd yn mwynhau hufen iâ ar ôl bore o ragbrofion gyda Ysgol Gartholwg
Glenys a Fflur
Image caption Glenys a'i merch Fflur yn gwirfoddoli ar stondin Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Fro 2019. "Dewch yn llu i'r brifddinas flwyddyn nesa'" yw'r neges!
Poppy o Gaerdydd yn rhoi gwên i mam, ar y wal ddringo
Image caption Poppy o Gaerdydd yn rhoi gwên i mam, ar y wal ddringo
maes
Image caption Mwynhau perfformiad Los Blancos ar lwyfan y Maes yn yr haul cynnes amser cinio
Hir yw pob aros
Image caption Hir yw pob aros am ginio...
Brawd a chwaer yn creu cacen dywod yn y gegin fwd
Image caption Chwaer a brawd, Martha a Garmon yn creu cacen o dywod wrth y gegin fwd, ym mhabell y Mudiad Meithrin
Richard James
Image caption Richard James yn mwynhau arlwy yr Eisteddfod, ef sy'n gyfrifol am y sgrin fawr ar y Maes

Mwy o'r Urdd:

Pynciau Cysylltiedig