Lluniau: Dydd Mercher Eisteddfod yr Urdd // In Pictures: Wednesday at the Urdd Eisteddfod

'Dyn ni hanner ffordd drwy'r wythnos yn Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed, a dyma rai o'r golygfeydd o'r Maes yn Llanelwedd.

We're midway through the Brecon and Radnorshire Urdd National Eisteddfod. Here are some of the highlights from Wednesday:

Image caption Criw Stwnsh yn rhoi sioe ar y Maes // The presenters from S4C's youth show Stwnsh onstage on the Maes
Image caption Mae'n wir bod yr Urdd yn rhoi help i blant gyrraedd y brig // The Urdd once again helping children to reach the top
Image caption Enillydd y Fedal Ddrama, Mirain Alaw Jones // The winner of the Drama Medal, Mirain Alaw Jones
Image caption Mistar Urdd yn cael cymorth i ffitio mewn i lifft // Mr Urdd being aided into a lift by his helpers
Image caption Ioan yn cael trafferth gyda'i stilts // Ioan trying a balancing act
Image caption Charlotte Kwok yn addasu uchder y sedd cyn cystadlu // Charlotte Kwok getting her stool into position ahead of her piano competition
Image caption Gwynfor Davies: 'siwpar stiward' cefn llwyfan ers dros 26 mlynedd // 'Super steward' Gwynfor Davies who's been in his role for over 26 years
Image caption Adran Llwynbrwydrau, Abertawe yn y gystadleuaeth cân actol blwyddyn 6 neu iau // Llwynbrwydrau section from Swansea performing on the pavilion stage
Image caption Mae hyd yn oed cyfle i aelodau'r Urdd badlo canŵs ar y Maes eleni! // Canoes ar readily available on the Maes this year!
Image caption Nid pobl yn unig sy'n crwydro'r Maes // It's not only humans that wander around the Maes