Rhybudd tywydd oren am law trwm dros rannau o Gymru

rhybudd glaw Image copyright Y Swyddfa Dywydd

Mae rhybudd oren am law trwm mewn grym ar gyfer de a chanolbarth Cymru, gyda rhybudd melyn hefyd mewn grym i weddill y wlad.

Dywedodd y Swyddfa Dywydd fod disgwyl i hyd at 60-80mm o law ddisgyn mewn dwy i dair awr mewn mannau.

Bydd mellt a tharanau a chawodydd cenllysg hefyd yn bosib.

Roedd disgwyl i'r tywydd garw ymledu o dde-ddwyrain Lloegr i'r canolbarth a rhannau o Gymru yn ystod y prynhawn, ac roedd rhybudd y gallai'r glaw trwm hefyd effeithio ar Eisteddfod yr Urdd.

Mae'r rhybudd melyn mewn grym rhwng 11:00 ddydd Iau a 09:00 ddydd Gwener, ac mae'r rhybudd oren mewn grym rhwng 16:00 ddydd Iau a 06:00 ddydd Gwener.

Ardaloedd ble mae'r rhybudd mewn grym:

 • Abertawe
 • Blaenau Gwent
 • Bro Morgannwg
 • Caerdydd
 • Caerffili
 • Casnewydd
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Ceredigion
 • Conwy
 • Gwynedd
 • Merthyr Tydfil
 • Pen-y-Bont ar Ogwr
 • Powys
 • Rhondda Cynon Taf
 • Sir Benfro
 • Sir Ddinbych
 • Sir Fynwy
 • Sir Gâr
 • Torfaen
 • Wrecsam

Wedi'r rhybudd, mae Network Rail wedi cyflwyno terfyn cyflymder dros lawer o reilffyrdd y gorllewin.

Ni fydd trenau'n cael teithio'n gyflymach na 50mya rhwng 16:00 ddydd Iau a 06:00 ddydd Gwener.

Dywedodd llefarydd ar ran Great Western Railway y byddai'n cael "effaith sylweddol" ar wasanaethau, gan gynnwys canslo rhai trenau.

Bydd unrhyw un sydd ddim yn teithio ddydd Iau yn cael teithio ddydd Gwener yn lle hynny.

Roedd rhaid i siop Asda yng Nghwmbrân gau ddydd Iau ar ôl i'r glaw achosi i ddŵr ddod drwy do'r adeilad.

Roedd disgwyl i'r siop ailagor yn ddiweddarach.

Pynciau Cysylltiedig