Dyn yn pledio yn ddieuog yn achos gwrthdrawiad Casnewydd

Police cordon
Image caption Cafodd tair menyw ac un dyn eu hanafu ar y stryd hon yng Nghasnewydd yn ôl ym mis Ebrill

Mae dyn sydd wedi'i gyhuddo o yrru car at bobl y tu allan i glwb nos prysur yng Nghasnewydd wedi pledio'n ddieuog i achosi niwed corfforol difrifol.

Ymddangosodd McCauley Cox yn Llys y Goron Casnewydd i gadarnhau ei enw, ei gyfeiriad a'i genedligrwydd, gan ddweud mai "Cymro" ydoedd.

Bydd Mr Cox - oedd â chyfreithiwr yn bresennol er nad oedd yn cael ei gynrychioli gan fargyfreithiwr - nawr yn sefyll ei brawf yn Llys y Goron Casnewydd.

Plediodd yn ddieuog i bedwar cyhuddiad o achosi niwed corfforol difrifol gyda'r bwriad o'i achosi i rywun arall - dau gyhuddiad yn ymwneud â Sophie Poole a dau yn ymwneud ag Emma Nichols.

Cafodd ei gadw yn y ddalfa gan y Barnwr Jeremy Jenkins, a bydd yr achos yn ei erbyn yn cychywn ar 15 Hydref.

Fe gafodd Sophie Poole ac Emma Nichols anafiadau difrifol yn y digwyddiad ger clwb nos y Courtyard ar 29 Ebrill.

Cafodd Sophie Poole losgiadau difrifol ac roedd angen impyn croen arni, ac fe gafodd Emma Nichols rwygiadau i'w dueg (spleen) a briwiau drwg i'r ffêr.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol