Galw ar Lywodraeth Japan i gefnu ar gynllun Wylfa Newydd

Wylfa Newydd Image copyright Horizon
Image caption Byddai Wylfa Newydd yn weithredol am 60 mlynedd pe bai'n cael ei gymeradwyo

Mae ymgyrchwyr gwrth niwclear wedi cyflwyno deiseb i Lywodraeth Japan yn galw arnynt i beidio â chefnogi gorsaf bŵer Wylfa Newydd ar Ynys Môn.

Mae bron i 6,000 o bobl wedi arwyddo'r ddeiseb gan Pobl Atal Wylfa B (PAWB), gafodd ei gyflwyno i Weinyddiaeth Masnach a Diwydiant Rhyngwladol Japan ddydd Llun.

Mae'r ymgyrchwyr yn Japan i gynnal trafodaethau gydag aelodau o weinyddiaethau Materion Tramor, Economi, Cyllid a Masnach a Diwydiant y wlad.

Bydd y grŵp hefyd yn ymweld â'r ardal gafodd ei effeithio gan drychineb niwclear Fukushima yn 2011.

Mae adroddiadau bod bwrdd Hitachi - perchnogion cwmni Horizon, sydd y tu ôl i gynllun Wylfa Newydd - yn cwrdd yn Tokyo i bleidleisio ar gynnig o gefnogaeth ariannol gan Lywodraeth y DU.

Daw hyn yn dilyn adroddiadau'n gynharach yn y mis bod Llywodraeth y DU am gynnig £13.3bn o gymorth ariannol i helpu Hitachi i adeiladu'r orsaf bŵer.

'Ansicrwydd'

Dywedodd un o ymgyrchwyr PAWB, Meilyr Tomos, bod yr adroddiadau hynny yn cefnogi eu hachos, gan ddangos bod pŵer niwclear yn hen ffasiwn a drud.

"Mae'n gynllun sydd angen dwy lywodraeth i'w chynnal, felly does 'na ddim sicrwydd am unrhyw beth ar hyn o bryd," meddai.

"Dyw o ddim yn fenter fasnachol. Rydych chi angen gwerth am arian, a dyw hynny ddim yn rhywbeth y gall niwclear ei ddarparu - mae'n rhy ddrud o lawer."

Bydd dyfodol yr orsaf bŵer yn ddibynnol ar amcangyfrifon ar gyfer cost y prosiect, fydd ddim yn cael eu cwblhau nes diwedd y flwyddyn.

Mae ansicrwydd hefyd ynglŷn â'r pris y bydd yr orsaf yn gwerthu trydan.

Mae disgwyl i Lywodraeth y DU gefnogi pris o tua £15 yn llai na'r £92.50 ar gyfer pob awr megawat gafodd ei gytuno yn achos gorsaf niwclear Hinkley Point C.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol