Lluniau: Dydd Llun Eisteddfod yr Urdd 2018

Published
Pynciau Cysylltiedig

Rhai o olygfeydd y maes ar ddiwrnod cyntaf Eisteddfod Yr Urdd 2018 yn Llanelwedd.

image copyright bbc
image captionDaeth Suji yr holl ffordd o Gorea i ennill ail wobr am adrodd wedi i'w theulu symud yno o Borthaethwy yn ddiweddar. Mae wedi ei hyfforddi dros Skype gan ei chyn athrawes yng Nghymru, Eleri Jones
image captionOes rhywun wedi gweld Megan a Huw? Dyw Siwan ac Endaf ddim yn edrych yn rhy bryderus fod eu plant wedi troi'n ddau Mr Urdd
image captionMae'n hwyl cyrraedd y llwyfan ond mae'n dda cael gorffen eich darn hefyd
image captionAlisdair yn hapus yn tostio'i falws melys ei hun
image captionMae'r heddlu selffis ar y maes ...
image captionChi byth yn rhy ifanc i fwynhau'r cystadlu yn y pafiliwn
image captionMae'r adnoddau chwarae a dringo'n arbennig o dda eleni
image captionCyfle i ddal fyny gyda sgwrs gefn llwyfan
image captionCyfle i gael hufen iâ i frecwast
image captionAlun 'Tav' Evans, Gwyneth Williams a John Meurig Edwards yw llywyddion arbennig dydd Llun
image captionRoedd digon o waith i'r stiwardiaid prysur yn y maes parcio fore Llun
image captionOnd er bod ciwiau, doedd dim problemau mawr i gyrraedd y rhagbrofion ben bore

Mwy o'r Urdd:

Pynciau Cysylltiedig