Lluniau: Dydd Llun Eisteddfod yr Urdd 2018

Rhai o olygfeydd y maes ar ddiwrnod cyntaf Eisteddfod Yr Urdd 2018 yn Llanelwedd.

Eleri Jones a Suji Image copyright bbc
Image caption Daeth Suji yr holl ffordd o Gorea i ennill ail wobr am adrodd wedi i'w theulu symud yno o Borthaethwy yn ddiweddar. Mae wedi ei hyfforddi dros Skype gan ei chyn athrawes yng Nghymru, Eleri Jones
Teulu gyda dau o blant mewn masg Mr Urdd
Image caption Oes rhywun wedi gweld Megan a Huw? Dyw Siwan ac Endaf ddim yn edrych yn rhy bryderus fod eu plant wedi troi'n ddau Mr Urdd
Plant yn gorffen cystadlu ar y llwyfan
Image caption Mae'n hwyl cyrraedd y llwyfan ond mae'n dda cael gorffen eich darn hefyd
Bachgen yn tostio 'marshmallows'
Image caption Alisdair yn hapus yn tostio'i falws melys ei hun
Heddwas a dwy arall yn edrych ar ffôn
Image caption Mae'r heddlu selffis ar y maes ...
Babi mewn pram yn mwynhau gwylio be sy'n digwydd ar lwyfan y pafiliwn
Image caption Chi byth yn rhy ifanc i fwynhau'r cystadlu yn y pafiliwn


Plant yn dringo ar gerflun o ffermwr
Image caption Mae'r adnoddau chwarae a dringo'n arbennig o dda eleni
Sgwrsio gefn llwyfan
Image caption Cyfle i ddal fyny gyda sgwrs gefn llwyfan
Dyn yn bwyta hufen iâ
Image caption Cyfle i gael hufen iâ i frecwast
Alun 'Tav' Evans, Gwyneth Williams a John Meurig Edwards
Image caption Alun 'Tav' Evans, Gwyneth Williams a John Meurig Edwards yw llywyddion arbennig dydd Llun
Stiward maes parcio
Image caption Roedd digon o waith i'r stiwardiaid prysur yn y maes parcio fore Llun
Ciwiau traffig
Image caption Ond er bod ciwiau, doedd dim problemau mawr i gyrraedd y rhagbrofion ben bore

Mwy o'r Urdd:

Pynciau Cysylltiedig